Archiv štítků: Letňanské lentilky

Za průtahy v řízení o Letňanských lentilkách stát SVJ zaplatí odškodné 50 tisíc

Společenství vlastníků Místecká 450 bylo úspěšné ve sporu o náhradu nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem. Za zdlouhavé soudní řízení, ve kterém se rozhodovalo o účastenství SVJ v územním řízení o Letňanských lentilkách a ve kterém pražský městský soud opakovaně nerespektoval závazný právní názor nadřízené instance, nám stát vyplatí odškodné 48 tisíc Kč s 8,5 % úrokem z prodlení od února 2018. Rozhodnutí je pravomocné.

Číst dále

Potvrzeno: Mikuleckého Lentilky znehodnotily nemovitosti

O čem se dosud jenom spekulovalo, teď prokázala tvrdá data. Ceny nemovitostí na letňanském sídlišti negativně ovlivnil projekt Letňanské lentilky. Prokazují to údaje z katastru nemovitostí. Analýze jsme podrobili celkem 3836 převodů nemovitostí, které proběhly na katastrálním území Letňany v letech 2014 až 2016. Aby bylo možné srovnávat srovnatelné, do konečného vyhodnocování jsme zařadili pouze stejný druh a velikost nemovitostí, tj. byty 2+1 a 3+1 v panelových domech a cenu přepočítali na 1 m2. A výsledek? Nejenže stále hrozí, že radnice bude muset vracet 25 mil. Kč dotací, na přehlídku betonového nevkusu teď doplácejí i vlastníci bytů.

Číst dále

Korupčník a vyděrač Mikulecký neuspěl ani s dovoláním

Poté, co bývalý radní (ODS) Jan Mikulecký vyčerpal všechny řádné opravné prostředky proti rozsudkům v jeho trestní kauze, kde ho soudy shledaly pravomocně vinným z trestných činů podplácení a vydírání, nenašel zastání ani u Nejvyššího soudu. Jeho dovolání bylo krátce před Vánocemi odmítnuto, neboť nepřišlo s ničím novým, s čím by se soudy předtím řádně nevypořádaly.

Tak jako předchozí rozhodnutí v této sledované kauze jsme i rozhodnutí Nejvyššího soudu získali s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím a dáváme jej k volně k dispozici.

Odsouzenému Mikuleckému zbývají už jen dva v úvahu připadající mimořádné opravné prostředky: ústavní stížnost a stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

NSS: Letňanské lentilky jsou bez územního rozhodnutí

Trvalo to, ale došlo na naše slova. Nejvyšší správní soud zrušil územní rozhodnutí projektu korupčníka Mikuleckého – Letňanské lentilky, proti kterému naše SVJ brojí už od roku 2012. Přijal tak argumenty, že letňanská radnice, stejně jako pražský magistrát vydali nezákonná rozhodnutí. SVJ mělo být účastníkem územního i stavebního řízení. Lentilkový kmotr své betonové monstrum prosadil silou, bez ohledu na platné zákony. Radnici, která ho v tom podpořila, se to ale vymstí.

Nynější rozsudek sám o sobě ještě neznamená, že se zbabraný projekt do měsíce srovná se zemí; k tomu bude zapotřebí zrušit nezákonně vydané stavební povolení. Je ale jasné, že se Brusel brzy začne ptát, zda desítky milionů korun, vyplacené na dotacích, nebyly použity v rozporu s unijními pravidly a nešly například na černou stavbu, prosazenou mafiánským způsobem proti vůli místních. A další nároky z titulu odpovědnosti státu za škodu vyvolanou nezákonnými rozhodnutími budou následovat… V této souvislosti je dobré uvést, že pod nezákonnými rozhodnutími jsou podepsáni vedoucí letňanského stavebního úřadu Václav Ryčl a ředitelka magistrátního stavebního odboru Ivana Jakoubková.

Jan Mikulecký – vyděrač a korupčník, řekl soud. Máme rozsudek nad letňanským exradním za ODS

Nečekaný dárek nadělil těsně před Vánocemi Obvodní soud pro Prahu 9 exradnímu za ODS Janu Mikuleckému. Uznal ho vinným ze dvou trestných činů, a to vydírání a podplácení. Toho se „Lentilkový Honza“ dopustil před komunálními volbami v roce 2014, když se i za cenu zločinu snažil zvrátit volební debakl své ODS po zpackané revitalizaci sídliště Letňanské Lentilky. Neváhal přitom sáhnout k nástrojům vpravdě mafiánským: vyhrožování a korupce.

Mikulecký se funkce radního i zastupitele po propuknutí skandálu kolem způsobu, jakým „obhájil“ svůj mandát, vzdal. Poté, co ze stejného důvodu nezískal bezpečnostní prověrku, musel skončit i jako dohlížeč nad datovými schránkami v podniku odštěpeném od České pošty – NAKIT.

SVJ s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím předmětný rozsudek získalo a publikuje ho v nezkráceném znění, pouze s anonymizovanými osobními údaji. Rozsudek je nepravomocný od 23.2.2017 pravomocný. Případ v závěru roku 2017 přezkoumal i Nejvyšší soud, který dovolání Lentilkového kmotra odmítl jako zjevně neopodstatněné.

Měli jsme právo mluvit do revitalizace společného domu, rozhodl Nejvyšší správní soud

Až u Nejvyššího správního soudu (NSS) nalezlo SVJ 450 zastání ve sporu se stavebním úřadem o účastenství ve stavebních řízeních na celkovou revitalizaci domu ze strany SVJ 449, 451 a 453. Ač jsme setrvale upozorňovali na to, že jsme opominutými účastníky řízení, stavební úřad, magistrát i městský soud náš právní názor opřený o propracovanou argumentaci přehlížel. NSS na základě naší kasační stížnosti učinil rozsudkem sp. zn. 1 As 142/2015-49 těmto nezákonostem přítrž.

Číst dále

Letňany rezignovaly na povinnost zajistit veřejný pořádek

V roce 2014 přestupková komise při letňanském úřadu řešila 17 přestupků proti veřejnému pořádku a uložila pokuty v souhrnné výši pouze 3.600 Kč. Jen v jediném případě uložila tisícikorunovou pokutu, ve všech ostatních ukládala sankce mnohem nižší. Zákon přitom umožňuje uložit pokutu až 50.000 korun a spolu s ní i zákaz pobytu.

Uvedené informace získalo SVJ na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, a to až po stížnosti, když prvé žádosti odmítl zdejší úřad vyhovět. Důvody těchto obstrukcí a utajování jsou zjevné. Prokazuje se, že obec není schopna zajistit efektivní ochranu veřejného pořádku, když například dostatečně nepostihuje nahlášené a prokázané případy rušení nočního klidu. Za ty ukládá pokuty od 100 do 500 korun, tedy při samé dolní hranici zákonné sazby.

V pravomoci přestupkové komise přitom je tyto závažné excesy s celospolečenským dopadem potrestat pokutou násobně vyšší, včetně možnosti uložení zákazu pobytu. „Letňanská radnice tím dává nepřizpůsobivým občanům signál, že jejich počínání obtěžující většinu místních budou tiše tolerována,“ konstatuje předseda výboru SVJ Martin Drtina a dodává: „Jestliže místní samospráva rezignuje na svou povinnost zajistit veřejný pořádek, klade to zvýšené nároky na společenství vlastníků a bytová družstva, aby prostředky soukromoprávní povahy tento deficit kompenzovaly.“

O co liknavěji bude Úřad městské části Praha 18 k přestupkům proti veřejnému pořádku přistupovat, o to důraznější opatření musejí správci bytových domů přijímat, aby přestupce odradili od poškozování majetku a práv vlastníků (a uživatelů) nemovitostí.

Situace se v tomto ohledu dramaticky zhoršila v souvislosti s kontroverzní stavbou Letňanské Lentilky, která přilákala pozornost zejména asociálních jedinců. Do dříve klidných prostor před domy se tak v denní i noční hodinu z širokého okolí stahují partičky mnohdy opilých mladistvých, kteří si s dodržováním pravidel hlavu nelámou.

SVJ tak nezbývá, než chránit životy, zdraví a majetky svých členů svépomocí, za cenu menších či větších zásahů do soukromí. O konkrétní podobě této připravované ochrany budeme včas informovat.

Mikuleckého klienti se zabydlují v lentilkovém ghettu

lentilkové-bezdéčko

Tuny betonu navezené Skanskou na sídliště nestačily ani zaschnout a „barevný veřejný prostor Letňan“, jak vznešeně tento architektonický průšvih radní nazývají, si zabydleli ti, kteří Mikuleckého pomník sotva u voleb náležitě ocení. Co 20 metrů se na sídlišti objevuje lavička chatrné konstrukce. Jako noclehárna bezdomovců ale očividně stačí.

SVJ 450 se zasadí o to, aby ihned poté, co bude rozhodnuto o nezákonnosti této stavby, došlo k navrácení do původního stavu přinejmenším v okolí domu Místecká 450. Zmizí tedy jak bezdomovecká lavička, tak ostatní komponenty, které lentilkový kmotr proti vůli místních a přes odpor SVJ prolobboval.

Jak pokácel (nejen) javory, přihrál kšeftíky a zadlužil městskou část

Už i do komunální politiky pronikl tenhle zlozvyk: když se něco hodně nepovede a zvedne se proti tomu ze všech stran lavina odporu, začnou viníci s písničkou o nevděčné úloze výkonné funkce, o nutnosti nevyhnutelného a že nebyla jiná možnost. Teď na tuhle falešnou notu najel v Letňanech Lentilkový „čaroděj“.

Číst dále

To nejsou následky vichřice…

…takhle v Letňanech řádí lentilkový Honza!

Kmotrovy lentilky

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.