Archiv štítků: BPT

SVJ uspělo se žalobou proti RONICA, s.r.o.

SVJ 450 slaví úspěch v dalším vyhraném sporu vzešlém z účelových a nevýhodných závazků sjednaných dřívějším pověřeným vlastníkem JUDr. Jacháčkovou (BPT Prague). Okresní soud v Teplicích dal za pravdu argumentům SVJ v řízení proti firmě RONICA, s.r.o., která měla do minulého roku na starosti údržbu bytových vodoměrů. Rozsudkem nám přiznal náhradu za nekvalitně provedené odečty bytových vodoměrů v letech 2009 a 2010 v plné výši, tj. 19.131,60 Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení.

Současně se tímto rozhodnutím otevřela cesta SVJ uplatňovat po firmě RONICA, s.r.o., také smluvní pokutu a náhradu škody představující náklady na zhotovení opravného rozúčtování teplé vody.

Rozsudek zatím není pravomocný.

Příloha:

Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 31.8.2010

Výbor Společenství na schůzi dne 31.8.2010 projednal tyto body:

  1. informace o výsledku energetického auditu a postupu v projektu revitalizace
  2. seznámení výboru s průběhem soudního řízení o nahrazení projevu vůle shromáždění SVJ
  3. finance SVJ, rekapitulace závazků a pohledávek
  4. harmonogram letošních revizí a servisních prohlídek
  5. různé

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

CPI: úročení pohledávek vlastníků jen s jejich písemným souhlasem

CPI Byty, a.s., v písemném stanovisku doručeném Společenství dne 21. 4. 2010 odmítá usnesení Shromáždění vlastníků ze dne 16. 2. 2010, kterým se zavádí úročení nově vzniklých pohledávek SVJ za vlastníky úrokem z prodení ve výši 0,4 % denně z výše dlužné částky. Číst dále

Revitalizace domu – (ne)souhlas CPI

Okolní společenství vlastníků v našem panelovém domě (SVJ 449, 451 a 452) uspořádala minulý pátek schůzku výborů SVJ kvůli plánovanému společnému postupu při revitalizaci celého domu. K zahájení těchto prací je zapotřebí souhlasu vlastníků se spoluvlastnickým podílem v úhrnu nejméně 75 %. Odečteme-li velikost spoluvlastnického podílu CPI Byty, a.s., v žádném z okolních SVJ nedosahuje podíl ostatních vlastníků potřebné tříčtvrtinové většiny.

Číst dále

Majitelé nástaveb, pozor!

Ve vlastním zájmu si zkontrolujte revizní zprávy k vašemu bytu, které jste převzali při koupi od BPT Development. Jak dokazuje případ z nástavby v Rýmařovské ulici v Letňanech, na který dnes poukázala TV Nova (pořad Občanské judo), ne vždy jsou tyto revizní zprávy v pořádku. V uvedeném případě vinou špatně provedené elektroinstalace bojleru došlo k požáru bytu. Následné šetření ukázalo, že BPT Development vlastníkům nástavby předalo revizní zprávy pro úplně jiný byt, dokonce i na jiné adrese…

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.