Archiv štítků: Finance

Účetní závěrka za rok 2019

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2019. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Účetní závěrka za rok 2018

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2018. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Účetní závěrka za rok 2017

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2017. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Účetní závěrka za rok 2016

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2016. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Účetní závěrka za rok 2015

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2015. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Teplo v roce 2016 opět výrazně podraží

Dodavatel tepla a teplé vody Avia Energo oznámil další výrazné zvýšení ceny tepla pro rok 2016. Z dosavadních 538,84 Kč/GJ (bez DPH) se cena od 1. ledna zvyšuje na 566,80 Kč/GJ (bez DPH). Se započtením daně z přidané hodnoty tak zaplatíme celkových 651,82 Kč/GJ.

Jak je vidět z následujícího grafu, ve srovnání s předchozím obdobím jde o razantní růst cen; za posledních 7 let teplo v Letňanech zdražilo téměř o čtvrtinu.

Vývoj ceny tepla 2009-2016

Zdražení dodavatel odůvodňuje stejně jako při všech předchozích avizovaných zdraženích růstem cen vstupů.

Příloha:

Účetní závěrka za rok 2014

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2014. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

SVJ vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění úklidu domu

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ BYLO UKONČENO

Pro panelový bytový dům o 10 nadzemních podlažích (= celkově 30 bytových jednotek) poptáváme zajištění pravidelného úklidu společných prostor od 1. září 2014 na dobu neurčitou, a to v tomto rozsahu:

 1. úklid vnitřních společných prostor domu1 × týdně
  • zametení a vytření schodišť, chodeb, suterénu a sklepních prostor (celkem 205 m2),
  • mytí, doleštění výtahové kabiny,
  • mytí a doleštění vstupních dveří vč. rámů, odstranění případných polepů na skleněných plochách,
  • likvidace reklamních letáků a papírů v prostoru domovních schránek a vstupu do domu, vysypání koše na tyto letáky,
  • čištění vnitřních parapetů,
  • čištění vstupních a vnitřních rohoží,
  • odstranění pavučin,
  • průběžné odstranění našlapaných žvýkaček a případných nedopalků.
 2. úklid venkovních chodníků a komunikací1 × týdně
  • sběr odpadků a jiných nežádoucích předmětů (psí exkrementy a jiné hrubé nečistoty),
  • zametení zpevněných ploch (prostor před oběma vchody, vjezdy do garáží, chodník),
  • zametení kontejnerových prostor vč. úklidu odpadu mimo kontejnery,
  • v zimě shrabání sněhu.
 3. úklid společných prostor domu – 1 × měsíčně
  • čištění zábradlí vč. madel,
  • setření soklu podél schodů
  • zametení a vytření kočárkárny,
  • čištění topení,
  • čištění hydrantů,
  • čištění poštovních schránek,
  • čištění domovní nástěnky,
  • čištění krytů zásuvek a vypínačů.
 4. generální úklid – 2 × ročně
  • omytí svítidel a lamp na chodbách
  • mytí a leštění oken na chodbách
  • mytí rámů oken

Číst dále

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 25. června 2013

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční v úterý 25. června 2013 od 18.15 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství
 3. schválení účetní závěrky za r. 2012 a rozhodnutí o způsobu naložení se ziskem z hospodaření
 4. výběr dodavatele rekonstrukce výtahu
 5. rekonstrukce vstupních portálů, projednání dalších investičních záměrů v roce 2013-2014
 6. návrh na změnu stanov společenství a s tím souvisejících předpisů
 7. různé

Číst dále

SVJ vyhlašuje poptávkové řízení na rekonstrukci výtahu

Pro panelový bytový dům o 10 nadzemních podlažích poptáváme rekonstrukci (modernizaci) stávajícího výtahu typu TOV 250, r.výroby 1976. Výtah nyní zastavuje v 9 stanicích, vždy v mezipatře na odvrácené straně od bytových jednotek.

Stávající kabina má na vstupu světlou šířku 690 mm, vnitřní rozměry 810 (š) x 960 (h).

Šachta: 1 140 (š) x 1 440 (h); prohlubeň 1 335 mm; zdvih 22 400 mm; výška NPP: 3 200 mm

Nosnost: 250 kg/3 os., rychlost 0,7 m/s.

Záměr:

 • s využitím prostorových možností současné šachty zanořené mezi schodiště maximalizovat prostor v kabině, vč. světlé šířky pro vstup do kabiny
 • utlumit hlučnost současného provozu výtahu
 • stabilizovat spolehlivost provozu
 • eventuálně rozšířit počet stanic na 10 (vč. horního patra nástavby)

Nabídku prosíme vypracovat ve 2 variantách:

 1. výtah bude průchozí (v suterénu bude přístupný z jedné strany, ve všech vyšších patrech z opačné), automatické dveře.
 2. výtah bude tak jako nyní přístupný pouze z jedné strany, ať už bude zastavovat v mezipatře, či přímo před bytovými jednotkami, vnější dveře mechanické. (mělo by jít o úspornou variantu).

Nabídky přijímáme do pátku 7. června 2013 13.00 hodin, e-mailem na adrese: svj@praha-9.eu nebo písemně na adrese: Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká 450, 199 00 Praha 9 – Letňany.

Při hodnocení nabídek bude upřednostněna cena (váha 85 %), dále doba realizace (váha 10 %) a podmínky odpovědnosti zhotovitele za vady + zajištění servisu (5%).

Prohlídka in situ je možná po předchozí domluvě přes uvedený e-mail.

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.