Archiv štítků: SBD Praha

Vyúčtování 2009 – odpovědi na nejčastější dotazy

V uplynulých dnech obdržela většina vlastníků vyúčtování záloh za r. 2009. Ty, u kterých se tak dosud nestalo, se nepodařilo kontaktovat, ani poštou obeslat. Pokud jste ještě neobdrželi vyúčtování, kontaktujte prosím některého ze členů výboru SVJ s údaji kdy a kam vám můžeme písemnost doručit.

Protože už se objevilo několik dotazů k vyúčtování, především k rozúčtování nákladů jiným způsobem (jinými poměry) než v předchozích letech, dovolte krátké vysvětlení:

Číst dále

Výsledek hospodaření za r. 2008

Stále zůstává neschválena účetní závěrka Společenství za r. 2008. Její schvalování bylo naplánované na Shromáždění dne 29.10.2009, tedy v den, kdy byl odvolán pověřený vlastník a kdy se tím zbylá agenda Shromáždění zrušila. Vzhledem k tomu, že nelze nechat účetnictví SVJ za některý rok trvale otevřené, bude jedním z bodů chystaného únorového Shromáždění i schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření.

Číst dále

Výpověď mandátní smlouvy s PPM

SVJ uzavřelo v roce 2004 s družstvem Včela mandátní smlouvu (naskenováno do PDF – 311 kB) na technickou a účetní správu domu. Po zániku družstva Včela závazek přešel na CPI Facility, a.s., která jej v roce 2009 spolu s dalšími aktivy prodala Prague Property Management, a.s. A odsud fakticky přešel na SBD Praha, která správu na základě pověření vykonává. Každý měsíc nám smlouva z účtu společenství vyvedla 8.710,30 Kč (ročně 104.523,60 Kč). Přičemž jediným hmatatelným užitkem bylo vedení účetnictví ze strany SBD Praha. Tato částka za odeslání několika plateb přes internetové bankovnictví, evidování (ne)zaplacených záloh a jednou ročně vyhotovování závěrky nám přišla neadekvátní.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.