Měli jsme právo mluvit do revitalizace společného domu, rozhodl Nejvyšší správní soud

Až u Nejvyššího správního soudu (NSS) nalezlo SVJ 450 zastání ve sporu se stavebním úřadem o účastenství ve stavebních řízeních na celkovou revitalizaci domu ze strany SVJ 449, 451 a 453. Ač jsme setrvale upozorňovali na to, že jsme opominutými účastníky řízení, stavební úřad, magistrát i městský soud náš právní názor opřený o propracovanou argumentaci přehlížel. NSS na základě naší kasační stížnosti učinil rozsudkem sp. zn. 1 As 142/2015-49 těmto nezákonostem přítrž.

Už nyní je zřejmé, že partyzánská aktivita sousedních společenství spřízněných s bývalým radním – lentilkovým kmotrem Mikuleckým je černou stavbou. Naše SVJ od počátku, již v průběhu zateplování hlasitě upozorňovalo na své opominuté účastenství, a proto nemohli být tito stavebníci v roce 2011 ani v dobré víře, že jejich stavba je legální a že jejich stavební povolení nabylo právní moci. To bude mít příslušné konsekvence hned v několika rovinách.

Pozice vedoucího letňanského stavebního úřadu Václava Ryčla je tak dále neudržitelná. Především jeho vinou se stát může připravit na to, že bude čelit oprávněným nárokům na náhradu škod v řádech milionů korun z titulu nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu. Dál se dá očekávat, že po zrušení napadených stavebních povolení a všech navazujících rozhodnutí se nanovo rozjede jednání o podobě domu. Buď dospěje ke všeobecně akceptovatelnému řešení, nebo skončí rozhodnutím o odstranění stavby.

Není přitom bez zajímavosti, že tentýž městský soud bude už zanedlouho rozhodovat o našem opominutém účastenství v územním řízení k Letňanským lentilkám. Aktuální rozhodnutí NSS dává tušit, že ani kriminální praktiky lokálních politiků spravedlnost neumlčí, a už zanedlouho čekají zdejší samosprávu perné chvíle.

SVJ 450 přitom využije všech právních prostředků k tomu, aby práva svých členů ubránilo. Letňany nejsou Sicílie, i když se tak volení (a někdy taky nikým nevolení) zástupci a jim podřízení úředníci chovají.

Přílohy ke stažení:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.