Roznášíme nové předpisy záloh

Výbor SVJ v souladu s ust. čl. IX odst. 9 písm. i) Stanov SVJ v těchto dnech doručuje nový předpis záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku a služby související s bydlením, platný od měsíce ledna 2023.

Rostou ceny energií a služeb. Tomu jsme byli nuceni přizpůsobit měsíční zálohy tak, aby u jednotlivých bytových jednotek nevznikaly výrazné přeplatky ani nedoplatky. V průměru jde o navýšení záloh o 22,57 %.

Žádáme vlastníky, aby nový předpis záloh zohlednili při nastavení svých trvalých bankovních příkazů. Platby SVJ přijímá jako dosud na účtu č. 2400061864/2010. Splatnost záloh zůstává stejná, vždy k 25. dni v měsíci.

3 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Osvětlení schodiště je třeba nechat opravit, celé dny se v domě svítí. V době kdy je elektřina drahá to asi není dobré a oprava bude nejspíš levnější než dodaná elektřina. Bylo by dobré zvážit montáž pohybových čidel.

Ještě vypínač na mezipatře 3. a 4.p je v naprosto desolátním stavu-neopravitelný.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.