Archiv štítků: havárie

Krátkodobá odstávka vody

Ve čtvrtek 26. března 2020 od 08.30 hod. proběhnou servisní práce na výměníkové stanici. V důsledku toho může docházet ke krátkodobým výpadkům dodávky studené i teplé užitkové vody. Délka odstávky nepřesáhne 2 hodiny.

Děkujeme za pochopení

Harmonogram výměny rozvodů vody

V týdnu od 9. do 13. prosince 2019 bude v našem domě probíhat výměna rozvodů vody. První dva dny, tj. v pondělí 9. a v úterý 10. prosince, se budou měnit vodorovné rozvody ve sklepních prostorách. Znamená to úplnou odstávku vody pro celý dům v obou dnech v čase 08-18 hodin.

Ve středu 11. prosince se začne s výměnou svislých stoupaček v levé části domu, tj. byty č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 a 30.

Ve čtvrtek 12. prosince se budou měnit byty v prostřední části, tj. č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 a 29.

V pátek 13. prosince přijdou na řadu byty v pravé části domu, tj. č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 a 28.

V těchto dnech bude v čase od 08-18 hodin odstavena vždy jen ta část domu, které se výměna bude týkat.

Počítejte, prosím, již dopředu s tím, že je třeba bezpodmínečně nutné zajistit v daný den, kdy bude vyměňováno vedení přes jádro vaší bytové jednotky, přítomnost někoho v bytě, aby vpustil instalatéry k bytovému jádru. Časový harmonogram bude dále upřesňován.

Jediný nepřístupný byt by znamenal, že se bez vody ocitne celá rozvodná větev, tedy všech 10 bytů! Proto v souladu s usnesením shromáždění s velkým časovým předstihem upozorňujeme na harmonogram této akce. Děkujeme za spolupráci, která – jak pevně věříme – omezí četné havárie vody z poslední doby.

Upozornění na přerušení dodávky tepla

V úterý 12. prosince 2017 v dopoledních hodinách proběhne havarijní oprava na termostatických ventilech ústředního topení v bytě č. 13.

Po nezbytně nutnou dobu bude v celém domě zastaven přívod teplonosného média do stoupaček. Otopná soustava se však nebude vypouštět (zásah bude proveden se zamrazením příslušného přívodu), což zkrátí dobu odstávky.

Přizpůsobte tomu prosím větrání a vše, co by vedlo k únikům tepla.

Na konci června nepoteče voda

V noci z úterý 27.6.2017 od 23:00 hod. do středečního rána 06:30 hod. může být omezena dodávka pitné vody, která se projeví poklesem tlaku vody ve vyšších patrech až úplným přerušením dodávky. Upozornil na to dodavatel, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., v souvislosti s plánovanými opravami, udržovacími a revizními pracemi.

Náhradní  zásobování cisternami by v této době mělo být zajištěno, přesto je doporučeno přezásobit se vodou i pro užitkové účely.

Příloha:

3. května v noci nepoteče voda

Dodavatel pitné vody, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., oznámil omezení dodávky pitné vody (poklesu tlaku) z důvodu plánovaných oprav na vodovodním řadu, a to ve středu 3.5.2017 od 22:00 hod. do čtvrtka 4.5.2017 05:00 hod.

Bude zajištěno náhradní zásobování cisternami s pitnou vodou.

Příloha:

Výpadek dodávek vody

veoliaV pátek 3. června ráno došlo k omezení dodávek pitné vody. Dodavatel nás následně informoval, že příčinou je výpadek proudu na čerpací stanici. Obnovení dodávek předpokládá ještě v dopoledních hodinách.

Usnesení výboru: vymalování společných prostor

Výbor SVJ v souladu s článkem IX odst. 5 věta druhá ve spojení s odst. 9 písm. b) Stanov rozhodl o provedení vymalování společných prostor domu v rozsahu od suterénu po nejvyšší patro s tím, že náklady překračující rozsah likvidace škody po požáru (kryté pojistkou) ponese SVJ.

Číst dále

Oznámení o provedení dekontaminačních prací

V sobotu 16. dubna 2016 od 9 hodin bude zahájena dekontaminace kouřem zasažených vnitřních společných prostor domu (4. až 10. nadzemní podlaží). Sanační práce provede se souhlasem pojišťovny firma MAXIMA 2000. V době od 10 do 12 a od 14 do 18 hodin může být toto čištění hlučnějšího charakteru (s využitím kompresoru). Sanace bude pokračovat i v neděli, hlučné práce se však už nepředpokládají.

Následně s odstupem několika dní bude následovat výmalba společných prostor v domě. Přesný harmonogram prací podle jednotlivých pater s krátkodobým omezením přístupu k bytovým jednotkám (cca hodina) dále upřesníme.

Odstranění následků požáru bytu

Nedělní požár v bytě č. 11 ve 4. patře poškodil i majetek ve správě SVJ, zejména fasádu domu a vnitřní společné prostory. SVJ je proti této živelní události pojištěno a bezodkladně ohlásilo pojistnou událost. Níže v bodech uvádíme všechny podstatné informace, které s tímto incidentem souvisejí:

  • přesná příčina vzniku požáru je v šetření, hasiči mají lhůtu pro vypracování zprávy v délce 60 dnů,
  • dům je pojištěn na novou cenu, pojistka pokrývá jak riziko požáru, tak škod v souvislosti s jeho následnou likvidací,
  • pojišťovna již začala s šetřením pojistné události, ve čtvrtek ráno bude rozsah škod na majetku SVJ zmapován technikem pojišťovny,
  • v tuto chvíli se nám již ozývají jednotlivé sanační firmy se svými nabídkami na odstranění škod na interiéru i exteriéru; jde o čtvrté patro, proto nebude zapotřebí budovat lešení a omytí a výmalba venkovní fasády bude provedena ze zdvižné plošiny. Zakouřené prostory interiéru bude nutné vyčistit a znovu vymalovat,
  • bezpečnostní požární systémy v domě zafungovaly, jak mají, po automatickém spuštění poplachu detektorem kouře se aktivovalo nouzové požární odvětrávání; systém loni na podzim prošel řádnou revizí a pečlivost a obezřetnost výboru SVJ se v tomto případě evidentně vyplatila,
  • krátce poté, co pojišťovna odsouhlasí jednu z cenových nabídek sanačních firem, bude možné přistoupit k likvidaci následků škody. O harmonogramu těchto prací budeme včas informovat.

V souvislosti s touto událostí znovu připomínáme, že ve všech společných prostorách budovy a na pozemku (vč. balkonů! a prostoru před oběma vchody) je přísně zakázáno kouření. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvlášť hrubé porušení domovního řádu (bod 3.9).

Legionella v Letňanech: hygienici vybízejí k opatrnosti

V části Letňan ohraničené ulicemi Dobratická, Tupolevova, Bukovecká, Vratimovská, Chlebovická a Příborská byl zjištěn zvýšený výskyt bakterie legionella v dodávce teplé vody do domácností. Podle protokolu hygieniků byl kontaminovaný vzorek na základě podezření odebrán už 18. 1. 2016 a včerejšího dne nákazu laboratoř potvrdila. Teprve dnes (27.1.2016) se informace po odvysílání Českým rozhlasem rozšířila mezi veřejnost.

Podle situačního plánku jsou postiženy rozvody ve správě Pražské teplárenské a.s. Dodávka teplé užitkové vody pro SVJ 450 a 451 je zajišťována prostřednictvím ohřevu studené vody z vodovodní přípojky v majetku SVJ 450 ve výměníkové stanici umístěné tamtéž, která je pod správou fy Avia Energo, s.r.o.

Číst dále

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.