Archiv po měsících: Říjen, 2023

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 2. listopadu 2023

Výbor Společenství vlastníků Místecká 450 k žádosti vlastníků s více než 25 % všech hlasů vyslovené na shromáždění dne 4. 10. 2023 postupem podle ust. čl. VII odst. 5 ve spojení s čl. IX odst. 9 písm. f) Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2023 od 18.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. Prezence a zahájení
 2. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho na změnu užívání „sklepní místnosti v podzemním podlaží (velká sušárna) na velkou kolárnu“ s celkovým limitem nákladů 100 tis. Kč.
 3. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho na změnu užívání stávající kolárny v 1. nadzemním podlaží na „malou kolárnu s kočárkárnou“ s celkovým limitem nákladů 100 tis. Kč.
 4. Protinávrh výboru SVJ na schválení souboru úprav k rekonstrukci stávající kolárny v 1. nadzemním podlaží s celkovým limitem nákladů 70 tis. Kč.
 5. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho na změnu užívání stávající prádelny (úklidové místnosti) na „skladovací místnost“ s celkovým limitem nákladů 100 tis. Kč.
 6. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho, aby „po dokončení modernizace a revitalizace společných místností, dostali všichni vlastníci jeden klíč od každé zamykatelné místnosti a také od dveří a mříží, které slouží k přístupu k těmto místnostem“ s tím, že „náklady mají být hrazeny z tzv. fondu oprav a osobní předání klíčů zajišťuje výbor“.
 7. Dočasné zvýšení měsíčního příspěvku do tzv. fondu oprav ze stávajících 22 Kč / m2 na 34 Kč / m2, a to na dobu určitou od ledna 2024 do prosince 2024 k pokrytí nákladů očekávaných v případě schválení návrhů pod body 2, 3 a 5 této schůze, s tím, že od ledna 2025 se měsíční příspěvek do tzv. fondu oprav vrací na 22 Kč / m2.
 8. Žádost vlastníka p. Sommera o schválení instalace klimatizační jednotky

Číst dále

Zápis ze Shromáždění ze dne 4. října 2023

Shromáždění vlastníků jednotek dne 4. října 2023:

 • vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství za rok 2022
 • schválilo účetní závěrku za r. 2022
 • vzalo na vědomí informaci vandalismu a poškozování společných částí domu ze strany specifických nájemců
 • souhlasilo s instalací nuceného odvětrávání strojovny výtahu, a to do celkové přípustné hodnoty díla 100.000,- Kč
 • souhlasilo s tím, aby v bytě č. 26 mohla být na fasádě domu namontována splitová klimatizační jednotka
 • souhlasilo s tím, aby v bytě č. 28 mohla být terasa zakryta pergolou z lehkých hliníkových konstrukcí
 • souhlasilo s tím, aby osvětlení společných prostor v nadzemních podlažích bylo realizováno přes fotočidla, s horním limitem plnění 200.000,- Kč.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.