Zápis ze Shromáždění ze dne 4. října 2023

Shromáždění vlastníků jednotek dne 4. října 2023:

  • vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství za rok 2022
  • schválilo účetní závěrku za r. 2022
  • vzalo na vědomí informaci vandalismu a poškozování společných částí domu ze strany specifických nájemců
  • souhlasilo s instalací nuceného odvětrávání strojovny výtahu, a to do celkové přípustné hodnoty díla 100.000,- Kč
  • souhlasilo s tím, aby v bytě č. 26 mohla být na fasádě domu namontována splitová klimatizační jednotka
  • souhlasilo s tím, aby v bytě č. 28 mohla být terasa zakryta pergolou z lehkých hliníkových konstrukcí
  • souhlasilo s tím, aby osvětlení společných prostor v nadzemních podlažích bylo realizováno přes fotočidla, s horním limitem plnění 200.000,- Kč.


Shromáždění se zúčastnilo celkem 23 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 82,73 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém Zápisu ze shromáždění.

K zápisu jsou přiloženy:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.