Kdo jsme

Společenství vlastníků Místecká 450 (dále jen „SVJ“)

zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 5461. Příslušné rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 1. 2016.

Naše SVJ vzniklo dne 18. srpna 2004 podle zákona o vlastnictví bytů a do 31. 12. 2015 neslo označení Společenství pro dům čp.450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany.

Výpis z obchodního rejstříku

Fakturační údaje SVJ:

  • IČ: 272 13 498
  • fakturační adresa: Místecká 450, 199 00  Praha 9 – Letňany
  • číslo účtu: 2400061864/2010, účet vedený u Fio banky, a.s.

Statutárním orgánem SVJ je výbor společenství ve složení:

  • předseda výboru: Mgr. Martin Drtina
  • místopředseda výboru: Zuzana Walterová
  • člen výboru: Jana Somorová
  • člen výboru: Roman Látal

Členové výboru byli zvoleni Shromážděním SVJ 30. října 2014 (Zápis ze Shromáždění SVJ; PDF – 596 kB).

Od vzniku subjektu až do 29. 10. 2009 za SVJ jednal pověřený vlastník JUDr. Leona Jacháčková; ta byla odvolána na Shromáždění SVJ dne 29. října 2009. (Zápis ze Shromáždění SVJ; PDF – 112 kB). První výbor SVJ zvolila schůze shromáždění dne 27. listopadu 2009. (Zápis ze Shromáždění SVJ; PDF – 140 kB). Členství p. Daniela Horáka zaniklo dne 6. prosince 2011 (Zápis ze Shromáždění SVJ; PDF – 1562 kB). Jaroslava Herzogová byla do výboru SVJ zvolena dne 18. září 2012 (Zápis ze Shromáždění SVJ; PDF – 529 kB). Její členství zaniklo dne 18. září 2017 uplynutím funkčního období.

3 komentáře

Got Something To Say:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Nechci mít v bytě měřič na teplou vodu.Mám na to nárok.Před výměnou vodoměru jsem žádala o zaslepení.Ale byl mi přesto namontován nový měřič.Mám ho vypnutý a nebudu ho používat.Také nechci za montáž a měsíční poplatek platit. Prosím za odpověď.Děkuji.

    Máte pravdu, že nemůžete být nikým nucena, aby vám byl vodoměr nainstalován. V takovém případě však budete automaticky platit trojnásobek spotřeby připadající na 1 m2 podlahové plochy jednotky (§ 5 odst. 7 vyhl. 372/2001 Sb.)

25.07.2018: Dobrý den
Zatím jsem nedostal (na účet) přeplatek z vyúčtování za rok 2017 ??
Děkuji

ANDZIOL

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.