Kdo jsme

Společenství vlastníků Místecká 450 (dále jen „SVJ“)

zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 5461. Příslušné rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 1. 2016.

Naše SVJ vzniklo dne 18. srpna 2004 podle zákona o vlastnictví bytů a do 31. 12. 2015 neslo označení Společenství pro dům čp.450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany.

Výpis z obchodního rejstříku

Fakturační údaje SVJ:

 • IČ: 272 13 498
 • fakturační adresa: Místecká 450, 199 00  Praha 9 – Letňany
 • číslo účtu: 2400061864/2010, účet vedený u Fio banky, a.s.

Statutárním orgánem SVJ je výbor společenství ve složení:

 • předseda výboru: Mgr. Martin Drtina
 • místopředseda výboru: Zuzana Walterová
 • člen výboru: Jana Somorová
 • člen výboru: Roman Látal

Členové výboru byli zvoleni Shromážděním SVJ 30. října 2014 (Zápis ze Shromáždění SVJ; PDF – 596 kB).

Od vzniku subjektu až do 29. 10. 2009 za SVJ jednal pověřený vlastník JUDr. Leona Jacháčková; ta byla odvolána na Shromáždění SVJ dne 29. října 2009. (Zápis ze Shromáždění SVJ; PDF – 112 kB). První výbor SVJ zvolila schůze shromáždění dne 27. listopadu 2009. (Zápis ze Shromáždění SVJ; PDF – 140 kB). Členství p. Daniela Horáka zaniklo dne 6. prosince 2011 (Zápis ze Shromáždění SVJ; PDF – 1562 kB). Jaroslava Herzogová byla do výboru SVJ zvolena dne 18. září 2012 (Zápis ze Shromáždění SVJ; PDF – 529 kB). Její členství zaniklo dne 18. září 2017 uplynutím funkčního období.

9 komentářů

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Nechci mít v bytě měřič na teplou vodu.Mám na to nárok.Před výměnou vodoměru jsem žádala o zaslepení.Ale byl mi přesto namontován nový měřič.Mám ho vypnutý a nebudu ho používat.Také nechci za montáž a měsíční poplatek platit. Prosím za odpověď.Děkuji.

  Máte pravdu, že nemůžete být nikým nucena, aby vám byl vodoměr nainstalován. V takovém případě však budete automaticky platit trojnásobek spotřeby připadající na 1 m2 podlahové plochy jednotky (§ 5 odst. 7 vyhl. 372/2001 Sb.)

25.07.2018: Dobrý den
Zatím jsem nedostal (na účet) přeplatek z vyúčtování za rok 2017 ??
Děkuji

ANDZIOL

Dobrý den,
na schůzi Společenství vlastníků domu č. p. 418, Nusle Vlastislavova 418/9, kde jsem zastupoval svoji dceru bylo i přes moje námitky odhlasováno, že z fondu oprav bude zateplena západní část fasády domu (do dvora). Majitelé bytů, mezi kterými je i moje dcera, kteří mají byty situované na východ, tj. na opačnou stranu nebudou mít z tohoto zateplování nic, přestože se i z jejich peněz bude zateplování financovat. Rád bych se zeptal, zdali zateplování patří do oprav a je ho možné z fondu oprav financovat a jakým způsobem by se měly kompenzovat náklady na zateplování těm, kterým nepřinese žádnou úsporu na vytápění ani zhodnocení bytu.
Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem
Miroslav Kmoch

  Dobrý den,
  to je naprosto zvrácené uvažování, které lze připodobnit k tomu, jako by vlastník bytu v přízemí odmítal financovat opravu děravé střechy nebo výtahu s argumentem, že na něj (zatím) neteče a že se vozit nahoru nepotřebuje. Jednou jste spoluvlastník společného majetku, a tak se nemůžete na svá práva a povinnosti dívat jen prizmatem toho, co vám konkrétně ta či která investice přinese. SVJ rozhoduje většinou hlasů a pokud se většina usnese, že zateplení přínosem je a takto ho schválí, tak se bude financovat z tzv. fondu oprav, do kterého přispívá každý vlastník. Na jakékoliv kompenzace není ze zákona nárok. A není pravda, že dílčí zateplení úsporu nepřinese. Za teplo bude dům platit méně a tím bude i méně rozúčtovávat.

Dobrý den,

jsem revizorka SVJ na Proseku a řešíme rozúčtování výrazně navýšené ceny za komunální odpad na r. 2022.

Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem rozpočítáváte cenu; zda na bytovou jednotku, či na osoby, příp. za plochu bytu.
U nás je to na bytovou jednotku, kde je 32 bytů – 66 osob (z toho 11 jednočlenných domácností) a tím výrazně narostla platba/byt na rok 2022 (o 138%). Jde o velkou nespravedlnost vůči hlavně důchodcům – 1členným domácnostem.
Kdyby se platilo za osobu, nebyl by nárůst tak velký, ale bohužel, na výboru nechtějí platbu za osobu z důvodu migrací obyvatel a možných podvodů s nahlášením 1 osoby v bytě.
Prosím, jakou vy máte zkušenost; budu velmi ráda za názor a odpověď na můj e-mail. Děkuji.

Krásný den přeji

Z. Kubáčová

Dobry den vzhledem k nadchazejicimu schromaždeni Frydecke 441 by mne zajimala výše Vaší platby za čtver metr do fondu oprav. Jsem mistopředsedou ve Frydecké takže naše podmiky jsou obdobne dékuji za odpovvéd s pozdravem Standa Vlk

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.