Letňany rezignovaly na povinnost zajistit veřejný pořádek

V roce 2014 přestupková komise při letňanském úřadu řešila 17 přestupků proti veřejnému pořádku a uložila pokuty v souhrnné výši pouze 3.600 Kč. Jen v jediném případě uložila tisícikorunovou pokutu, ve všech ostatních ukládala sankce mnohem nižší. Zákon přitom umožňuje uložit pokutu až 50.000 korun a spolu s ní i zákaz pobytu.

Uvedené informace získalo SVJ na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, a to až po stížnosti, když prvé žádosti odmítl zdejší úřad vyhovět. Důvody těchto obstrukcí a utajování jsou zjevné. Prokazuje se, že obec není schopna zajistit efektivní ochranu veřejného pořádku, když například dostatečně nepostihuje nahlášené a prokázané případy rušení nočního klidu. Za ty ukládá pokuty od 100 do 500 korun, tedy při samé dolní hranici zákonné sazby.

V pravomoci přestupkové komise přitom je tyto závažné excesy s celospolečenským dopadem potrestat pokutou násobně vyšší, včetně možnosti uložení zákazu pobytu. „Letňanská radnice tím dává nepřizpůsobivým občanům signál, že jejich počínání obtěžující většinu místních budou tiše tolerována,“ konstatuje předseda výboru SVJ Martin Drtina a dodává: „Jestliže místní samospráva rezignuje na svou povinnost zajistit veřejný pořádek, klade to zvýšené nároky na společenství vlastníků a bytová družstva, aby prostředky soukromoprávní povahy tento deficit kompenzovaly.“

O co liknavěji bude Úřad městské části Praha 18 k přestupkům proti veřejnému pořádku přistupovat, o to důraznější opatření musejí správci bytových domů přijímat, aby přestupce odradili od poškozování majetku a práv vlastníků (a uživatelů) nemovitostí.

Situace se v tomto ohledu dramaticky zhoršila v souvislosti s kontroverzní stavbou Letňanské Lentilky, která přilákala pozornost zejména asociálních jedinců. Do dříve klidných prostor před domy se tak v denní i noční hodinu z širokého okolí stahují partičky mnohdy opilých mladistvých, kteří si s dodržováním pravidel hlavu nelámou.

SVJ tak nezbývá, než chránit životy, zdraví a majetky svých členů svépomocí, za cenu menších či větších zásahů do soukromí. O konkrétní podobě této připravované ochrany budeme včas informovat.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.