Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 2. listopadu 2023

Výbor Společenství vlastníků Místecká 450 k žádosti vlastníků s více než 25 % všech hlasů vyslovené na shromáždění dne 4. 10. 2023 postupem podle ust. čl. VII odst. 5 ve spojení s čl. IX odst. 9 písm. f) Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2023 od 18.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. Prezence a zahájení
  2. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho na změnu užívání „sklepní místnosti v podzemním podlaží (velká sušárna) na velkou kolárnu“ s celkovým limitem nákladů 100 tis. Kč.
  3. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho na změnu užívání stávající kolárny v 1. nadzemním podlaží na „malou kolárnu s kočárkárnou“ s celkovým limitem nákladů 100 tis. Kč.
  4. Protinávrh výboru SVJ na schválení souboru úprav k rekonstrukci stávající kolárny v 1. nadzemním podlaží s celkovým limitem nákladů 70 tis. Kč.
  5. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho na změnu užívání stávající prádelny (úklidové místnosti) na „skladovací místnost“ s celkovým limitem nákladů 100 tis. Kč.
  6. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho, aby „po dokončení modernizace a revitalizace společných místností, dostali všichni vlastníci jeden klíč od každé zamykatelné místnosti a také od dveří a mříží, které slouží k přístupu k těmto místnostem“ s tím, že „náklady mají být hrazeny z tzv. fondu oprav a osobní předání klíčů zajišťuje výbor“.
  7. Dočasné zvýšení měsíčního příspěvku do tzv. fondu oprav ze stávajících 22 Kč / m2 na 34 Kč / m2, a to na dobu určitou od ledna 2024 do prosince 2024 k pokrytí nákladů očekávaných v případě schválení návrhů pod body 2, 3 a 5 této schůze, s tím, že od ledna 2025 se měsíční příspěvek do tzv. fondu oprav vrací na 22 Kč / m2.
  8. Žádost vlastníka p. Sommera o schválení instalace klimatizační jednotky

Na schůzi shromáždění se lze nechat zastoupit zástupcem vybaveným plnou mocí. (Úřední ověření podpisu se nevyžaduje!)

Podklady k projednávaným bodům programu s případným stanoviskem výboru SVJ budou přístupné na nástěnce v přízemí domu a na webové stránce Společenství: www.praha-9.eu nejpozději 10 dnů před datem konání shromáždění.

Ad body 2,3,5,6: Návrh, Příloha. Stanovisko výboru: nesouhlasné
Ad bod 8: Technické řešení, Plánek umístění. Stanovisko výboru: neutrální

Případné dotazy či připomínky ke Shromáždění prosím směřujte na předsedu výboru společenství, e-mail: svj@praha-9.eu.

Přílohy:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.