Archiv štítků: AVIA

Dodavatel tepla zdražuje už od října

Avia Energo rozeslala odběratelům upozornění, že už od 1. října 2022 přistupuje ke zvýšení ceny tepla ze současných 773,40 Kč / GJ na 856 Kč/GJ (bez DPH). Jde tedy o avizované zdražení o 10,6 %.

V e-mailovém oznámení Avia Energo neupřesnila, zda tato cena zůstává v platnosti i pro rok 2023, anebo se bude ještě měnit.

Vzhledem k růstu i dalších nákladů SVJ předpokládá, že s účinností k 1. lednu 2023 vystaví nové předpisy záloh, abychom předešli riziku vysokých nedoplatků.

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni snahou urychlit odečty energií a minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů opět nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme do pátku 12.1.2018. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede odečet osobně pracovník k tomu pověřený SVJ.

Číst dále

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni snahou urychlit odečty energií a minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů opět nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme do neděle 15.1.2016. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede odečet osobně pracovník k tomu pověřený SVJ.

Číst dále

Havárie teplé vody

Z důvodu havárie pitné vody v ulici Tupolevova 468 je aktuálně (20:30) omezena dodávka teplé vody do našeho domu. Vodovodní řad momentálně dodává do výměníkové stanice vodu pod nedostatečným tlakem, což automaticky odstavilo z provozu ohřev vody a dodávku TUV.

Touto havárií je postižena větší část Letňan, ul. Malkovského, Krausova, Fryčovická, Nýdecká, Místecká a Tupolevova. Dle informací PVK jsou na 4 místech instalovány cisterny s vodou. Aktuální informace lze sledovat na webu PVK.

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni snahou urychlit odečty energií a minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů opět nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme do neděle 10.1.2015. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede odečet osobně pracovník k tomu pověřený SVJ.

Číst dále

Teplo v roce 2016 opět výrazně podraží

Dodavatel tepla a teplé vody Avia Energo oznámil další výrazné zvýšení ceny tepla pro rok 2016. Z dosavadních 538,84 Kč/GJ (bez DPH) se cena od 1. ledna zvyšuje na 566,80 Kč/GJ (bez DPH). Se započtením daně z přidané hodnoty tak zaplatíme celkových 651,82 Kč/GJ.

Jak je vidět z následujícího grafu, ve srovnání s předchozím obdobím jde o razantní růst cen; za posledních 7 let teplo v Letňanech zdražilo téměř o čtvrtinu.

Vývoj ceny tepla 2009-2016

Zdražení dodavatel odůvodňuje stejně jako při všech předchozích avizovaných zdraženích růstem cen vstupů.

Příloha:

Teplo v roce 2015 znovu podražilo

Teplo a teplá voda v roce 2015 opět zdražila. Dodavatel Avia Energo oznámil další významné zvýšení ceny tepla pro rok 2015. Ze dřívějších 518,20 Kč/GJ  (bez DPH) se cena od 1. ledna zvýšila na 538,84 Kč/GJ (bez DPH). Se započtením daně z přidané hodnoty zaplatíme celkových 619,67 Kč/GJ.

Zdražení dodavatel odůvodňuje stejně jako při všech předchozích avizovaných zdraženích růstem cen vstupů.

Příloha:

První zářijovou sobotu nepoteče teplá voda!

Dodavatel tepla a TUV, fa Avia Energo, s.r.o., s předstihem informuje, že v sobotu 7. září 2013 od 08:00 do 16:00 hod. nepoteče teplá voda. Důvodem je revize a čištění elektrické rozvodny.

Příloha:

Vodoměr pro teplou vodu při úředním ověření vyhověl!

SVJ nechalo kvůli vysokým rozdílům mezi součtem náměrů bytových vodoměrů a naměřeným objemem vody na vstupu do výměníkové stanice přezkoušet fakturační vodoměr pro TUV. Výsledek zkoušky potvrzuje, že objem rozúčtovávané vody pro ohřev je správný, vodoměr měří tak, jak má.

Věříme, že výsledek této zkoušky rozptýlí pochybnosti i sousedního SVJ 451, které je napojeno na stejnou výměníkovou stanici, a pravidelně zpochybňuje množství teplé vody, které je rozúčtováváno mezi oba odběratele.

Příloha:

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni cílem minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme až do 31.1.2013. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a v první polovině měsíce února v těchto bytech provede odečet osobně pracovník k tomu pověřený SVJ.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.