Co je součástí bytu a co společnou částí budovy

Vzhledem k množícím se dotazům, které opravy se hradí ze společného fondu oprav a které je povinen každý vlastník hradit ze svého, uvádíme, že prohlášením vlastníka byly jako součásti bytové jednotky definovány:

 • veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, kanalizace, topení včetně radiátorů, elektroinstalace silno a slaboproudá) kromě stoupacích vedení, včetně uzavíracích ventilů,
 • podlahová krytina, obklady stěn, vnitřní omítky, nenosné příčky
 • vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vstupní dveře a vnější okna

Náklady na odstranění závad na tomto vybavení nese každý vlastník ze svého.

Naproti tomu společnými částmi budovy jsou:

 • základy včetně izolace proti zemní vlhkosti,
 • svislé a vodorovné nosné konstrukce (železobetonový skelet), obvodové a nosné zdivo, plášť budovy,
 • střecha včetně krovu, střešní krytiny a klempířských prvků, komíny,
 • hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště včetně zábradlí, chodby přímo přístupné ze společných částí,
 • strojovna výtahu, výtahová šachta, kabina výtahu,
 • vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka plynu včetně hlavního uzávěru plynu, elektropřípojka včetně hlavní rozvodné desky, přípojky dálkového topení, páteřní rozvodyvody, kanalizace, topného média, elektřiny, plynu, vnitřní rozvody a instalace ve společných prostorách,
 • vzduchotechnika, hromosvod, požární vodovod včetně hydrantů,
 • dveře včetně zárubní ve společných prostorách, hlavní vchodové dveře včetně zárubní,
 • omítky ve společných prostorách, osvětlovací tělesa ve společných prostorách a technické vybavení společných prostorů.

Údržba tohoto vybavení je hrazena z prostředků na správu domu a pozemku.

Prohlášení vlastníka je ke stažení zde.

4 komentáře

Got Something To Say:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Dobrý den,
chtěla bych požádat o informaci, kam patří odkouření karmy vedené komínem, myslím, že je to součást bytové jednotky , takže majitel bytu si hradí opravu sám. Děkuji za odpověď.
Majerová

Dobrý den,
prosím o zodpovězení dále uvedeného dotazů. Odpad z mé koupelny v činžovním domě vede svisle dolů stropem a pod stropem nájemníka, který bydlí pode mnou, vede „vodorovně“ cca 1,5 m do svislé stoupačky. Dům je cca 100 let starý, světlost odpadu je asi 70 mm. Patří tento kousek odpadu k bytu a náklady na jeho pročištění musím hradit já nebo toto potrubí patří k páteřním rozvodům a mohu požadovat proplacení naklady na čistění od společenství vlastníků? Pravdou je, že tento kus odpadu používám jenom já, na druhé straně je mimo můj byt a navíc v cizím bytě.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Miroslav Kmoch
724597354

  Dobrý den,
  odpověď naleznete v prohlášení vlastníka, které může být pro každý dům odlišné. Zpravidla jsou v tomto prohlášení vymezeny jako společné části domu pouze stoupačky. V tom případě je tato část infrastruktury ve vašem vlastnictví, přičemž nehraje roli, kudy vede.

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.