Archiv štítků: internet

Zápis ze schůze výboru ze dne 28.7.2011

Výbor Společenství na schůzi dne 28.7.2011 projednal tyto body:

 1. zateplení domu, osazení výměníku tepla oddělenými měřiči spotřeby pro SVJ 450 a 451
 2. reklamace patního vodoměru – vyúčtování za r. 2008 – 2011
 3. záměr fy Centronet umístit v domě rozvod internetu
 4. rekonstrukce výtahu
 5. pohledávky vlastníků – zmocnění k jejich vymáhání
 6. různé.

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

 • navrhuje, aby na příštím shromáždění SVJ bylo opětovně zařazeno hlasování o zateplení domu.
 • nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem do otopné soustavy v době po zahájení topné sezóny, která by měla vliv na dodávku tepla či teplé vody do domu.
 • zmocňuje předsedu výboru, aby uplatnil vůči Pražským vodovodům a kanalizacím, a.s., právní kroky směřující k vrácení bezdůvodného obohacení z titulu nesprávně fakturované spotřeby vody za r. 2008 až 2011 v důsledku nefunkčního vodoměru na patě domu.
 • nesouhlasí s uzavřením smlouvy s firmou CentroNet na instalaci zařízení pro rozvod internetu a datových služeb.
 • bere na vědomí neuspokojivý technický stav výtahu v domě a pověřuje předsedu a místopředsedkyni výboru, aby oslovili možné dodavatele s poptávkou po renovaci výtahu (odstranění vytýkaných závad).
 • pověřuje předsedu výboru, aby u dodavatele energie ověřil, zda takto četné odstávky a v této délce jsou v souladu se zákonem, tj. nezbytné vzhledem ke sledovanému cíli.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápise ze schůze výboru.

Nabídka internetového připojení

Firma Airwaynet.cz oslovila naše společenství s nabídkou internetového připojení pro domácnosti. Jedná se o konektivitu přijímanou bezdrátově zařízením na střeše domu (instalovaným bezplatně). Ceny se pohybují od 290 do 690 Kč pro jednotlivé domácnosti a od 1690 do 8490 Kč v případě, že by distribuci konektivity po domě obhospodařovalo samo společenství. Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.