Samoodečet náměru rozúčtovačů tepelných nákladů (rtn)

Radiátory v bytech jsou osazeny poměrovými měřiči tepla, které automaticky ukládají do paměti hodnoty náměrů k 31.12. každého roku. Kontrolní mechanismus přístroje umožňuje předávání těchto hodnot samoodečtem bez nutnosti fyzické kontroly odečítačem.

Chcete-li této možnosti využít, je zapotřebí zadat správně do formuláře tyto údaje:

identifikační číslo rtn - číslo vytištěné pod čárovým kódem na dolní části měřiče
konečný stav - blikající hodnota s písmenem "M" na začátku řádku (zadává se pouze číselná hodnota bez "M" a počátečních nul)
kontrolní číslo - jedná se o číslo uvozené písmeny "M" a "c" na začátku řádku a písmenem "P" na konci (zadává se pouze číselná hodnota)

Vysvětlení, co jednotlivé stavy na displeji znamenají, naleznete v dříve publikovaném článku.

Pokud budou zadané údaje souhlasit s kontrolním součtem a současně nebude indikován neoprávněný zásah do přístroje, bude samoodečet ze strany SVJ akceptován bez zásahu do vašeho soukromí. V opačném případě, nebo pokud údaje nebudou zadány vůbec, ověří náměr v předem ohlášeném termínu přímo na místě osoba k tomu pověřená.

*

*

Ochrana proti spamu. Kolik je deset a dva?

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.