Archiv štítků: stanovy

Chov psů v paneláku má svá pravidla

Ačkoliv slušní vlastníci a nájemníci respektují zásady sousedského soužití, SVJ zaznamenalo v poslední době několik excesů, kvůli nimž připomíná základní pravidla upravená občanským zákoníkem, Stanovami SVJ a Domovním řádem.

Ve všech společných prostorách platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Grilování nebo kouření na balkonech, stejně jako na chodníku před vchodem je porušením tohoto zákazu.

Číst dále

SVJ přizpůsobilo svůj název požadavkům občanského zákoníku

Rok 2016 zahajujeme s novým názvem. K 1. 1. 2016 jsme do rejstříku SVJ zapsáni jako Společenství vlastníků Místecká 450. Naše SVJ tak i přes rok trvající obstrukce rejstříkového soudu řádně a včas splnilo povinnost podle § 3042 občanského zákoníku.

Číst dále

Zavedená SVJ ke změně stanov notáře nepotřebují

Vyšší soudy opět daly za pravdu právnímu názoru našeho SVJ. Tentokrát v otázce povinných náležitostí pro platnou změnu stanov. V usnesení 7 Cmo 229/2015 Vrchní soud v Praze konstatoval, že u SVJ vzniklých před 1. 1. 2014 (podle ZoVB – 72/1994 Sb.) není pro změnu stanov potřebný notářský zápis, pokud to samotné původní stanovy SVJ nepředepisují.

Protože toto průlomové rozhodnutí má, na rozdíl od obiter dictum konstatovaného názoru v 7 Cmo 79/2015, potenciál pomoci stovkám dalších společenství domáhajících se neúspěšně u rejstříkových soudů uvedení změny jejich názvu do souladu s požadavky nového občanského zákoníku, dáváme dokument tímto k dispozici ke stažení.

SVJ 450 nyní vyčká, až rejstříkový soud vázán právním názorem vrchního soudu požadovanou změnu provede, následně teprve budeme moci svolat shromáždění. Současně uplatníme po státu nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem rejstříkového soudu.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.