Archiv štítků: smlouva

Výtah začne v nejvyšším patře zastavovat až v březnu

SVJ tento týden převzalo do užívání nový výtah, a to po všech technických zkouškách s potvrzením o způsobilosti k provozu. Oproti původním předpokladům výtah zatím zastavuje v nejvyšším patře o půl poschodí níž, než by měl: v mezaninu namísto na úrovni nejvyššího podlaží.

Vzhledem k této skutečnosti, že se dodavatel Euro Výtahy, s.r.o., vzešlý z poptávkového řízení, odchýlil od parametrů tohoto poptávkového řízení v části určující lokalizaci nástupišť, přistoupilo SVJ po společném jednání se zástupci dodavatele ke smírnému řešení nastalé situace a uzavřelo s dodavatelem díla formou smluvního dodatku dohodu, že výtah bude v původně sjednaném termínu předán s výhradou nedodělku. Tento nedodělek spočívající v absenci nástupiště výtahu v nejvyšším nadzemním podlaží bude odstraněn na náklady zhotovitele v termínu od 24.2.2014 do 5.3.2014, přičemž odstávka výtahu za tímto účelem nepřesáhne 10 kalendářních dní.

Příloha:

Měníme dodavatele elektřiny i úklidovou firmu

(AKTUALIZOVÁNO 13.1. 23:19 – Doplněna smlouva s novým dodavatelem elektřiny) – Elektřina společných prostor sice není kdovíjak vysokou nákladovou položkou, přesto i tady lze ušetřit. Stávajícího dodavatele elektřiny PRE, a.s., tak od 25.1.2010 měníme na Nano Energies Trade, s.r.o. Obvyklá výpověďní lhůta u PRE je sice čtvrt, resp. půl roku (záleží na znění dohody mezi PRE a novým dodavatelem), my jsme však využili toho, že koncem roku PRE změnilo ceník. S uvedením tohoto důvodu lze smlouvu vypovědět okamžitě a PRE výpověď akceptovalo.

Číst dále

Předpisy záloh na teplo

Dodavatel tepla a teplé vody, AVIA, a.s., oznámila, že od 1.1.2010 se zvyšuje předběžná cena tepelné energie z původních 466,40 Kč/GJ na 496,20 Kč/GJ. Celkem máme předepsánu roční zálohu ve výši 652.800,- Kč (měsíčně: 54.400,- Kč) při plánovaném odběru 1196 GJ.

Součástí navrženého dodatku ke Smlouvě o dodávkách tepla je i odběrový diagram pro r. 2010. V něm ale došlo k úpravám oproti navrhovaným měsíčním odběrům. Pod tímto diagramem s datem 8.12.2009 je podepsána JUDr. Jacháčková. Výbor SVJ si vyžádal od AVIA, a.s., všechny smluvní podklady k dodávce tepla vč. všech dodatků (od pověřeného vlastníka jsme nic z toho nedostali), a dokumenty, které byly prokazatelně podepsány až po odvolání pov. vlastníka, budou zpětně jako neplatné výborem znovu posuzovány.

Přestože došlo k navýšení ceny tepla, nepředpokládáme, že budeme muset přistoupit k navýšení celkových měsíčních  záloh vlastníků; tento nárůst by spolehlivě měly vykrýt ušetřené prostředky v ostatních položkách rozpočtu.

Příloha: naskenovaný návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie (PDF – 1 223 kB)

Nové pojištění domu

Náš dům je od 1.1.2010 nově pojištěn u Pojišťovny Kooperativa na hodnotu 70 mil. Kč. Kryta jsou živelná pojistná rizika (např. požár, úder blesku, vichřice, krupobití, tíha sněhu, únik vody ad.), pojistka se vztahuje i na poškození/odcizení příslušenství stavby (zvonky, schránky, hasicí hydranty, ad.), a dále je pojištěna odpovědnost Společenství za škodu vůči třetím osobám. (Kompletní pojistné podmínky ke stažení v PDF – 103 kB). Roční cena pojistného činí 21.879,- Kč.

Číst dále

Výpověď mandátní smlouvy s PPM

SVJ uzavřelo v roce 2004 s družstvem Včela mandátní smlouvu (naskenováno do PDF – 311 kB) na technickou a účetní správu domu. Po zániku družstva Včela závazek přešel na CPI Facility, a.s., která jej v roce 2009 spolu s dalšími aktivy prodala Prague Property Management, a.s. A odsud fakticky přešel na SBD Praha, která správu na základě pověření vykonává. Každý měsíc nám smlouva z účtu společenství vyvedla 8.710,30 Kč (ročně 104.523,60 Kč). Přičemž jediným hmatatelným užitkem bylo vedení účetnictví ze strany SBD Praha. Tato částka za odeslání několika plateb přes internetové bankovnictví, evidování (ne)zaplacených záloh a jednou ročně vyhotovování závěrky nám přišla neadekvátní.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.