Zápis ze Shromáždění ze dne 2. listopadu 2023

Shromáždění vlastníků jednotek dne 2. listopadu 2023:

  • neschválilo změnu užívání sklepní místnosti v podzemním podlaží (velká sušárna) na velkou kolárnu s celkovým limitem nákladů na přestavbu 100 tisíc korun.
  • neschválilo změnu užívání stávající kolárny v 1. nadzemním podlaží na „malou kolárnu s kočárkárnou“ s celkovým limitem nákladů na přestavbu 100 tisíc korun.
  • schválilo soubor úprav k rekonstrukci stávající kolárny v 1. nadzemním podlaží spočívající v montáži závěsného systému podle návrhu představeného na shromáždění 2022, vč. úložních prostor, výmalba prostor a výměna PVC za vystěrkovaný holý beton, výměna dveří za bezpečnostní s přístupem přes čip, s tím, žecelkový limit nákladů nepřekročí 100 tis. Kč. Rekonstrukce bude provedena v roce 2024.
  • schválilo instalaci klimatizační jednotky v bytě p. Sommera dle přiložených podkladů.
    Shromáždění se zúčastnilo celkem 23 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 87,8 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém Zápisu ze shromáždění.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.