Archiv štítků: ceny

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni snahou urychlit odečty energií a minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů opět nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet RTN musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme do pátku 29.1.2021. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede odečet k tomu pověřená osoba.

Číst dále

Za teplo v roce 2018 zaplatíme více

Dodavatel tepla Avia Energo tradičně před koncem roku oznámil zdražení tepla pro rok 2018. Z dosavadních 579,50 Kč/GJ (bez DPH) se cena od 1. ledna zvyšuje na 593,80 Kč/GJ (bez DPH). Se započtením daně z přidané hodnoty tak zaplatíme celkových 682,87 Kč/GJ.

Cena tepla roste setrvale několikátý rok po sobě. S ohledem na monopolní postavení tohoto letňanského dodavatele je jedinou uvažovatelnou alternativou výstavba vlastního zdroje tepla.

Zdražení dodavatel obligátně odůvodňuje zvýšením cen dodavatelů.

Příloha:

Výzva k doplnění chybějících/nesprávných údajů měřičů energií

Při řádném ani náhradním termínu odečtů energií nebyly zjištěny stavy vodoměrů v bytech č.

6, 20 a 30

a dále byly samoodečtem nahlášeny nekonzistentní údaje u rozdělovačů topných nákladů v bytech č.

2

(EITN s výr. číslem končícím na 700),

16

(EITN v kuchyni s výr. číslem končícím na 200),

když současně nebyla v řádném ani náhradním termínu odečtů umožněna vizuální kontrola těchto měřičů.

Vyzýváme vlastníky (nájemníky) těchto bytových jednotek, aby ve vlastním zájmu v případě vodoměrů provedli samoodečet a náměr zaslali e-mailem (svj@praha-9.eu) nebo do schránky SVJ v přízemí, a to nejpozději do neděle 5.2.2017.

Vlastníky bytů č. 2 a 16 vyzýváme, aby ve stejné lhůtě kontaktovali p. Waltera pro provedení vizuálního odečtu EITN.

V opačném případě bude spotřeba stanovena náhradním způsobem, tj. kvalifikovaným odhadem podle vyhlášky.

Teplo v roce 2016 opět výrazně podraží

Dodavatel tepla a teplé vody Avia Energo oznámil další výrazné zvýšení ceny tepla pro rok 2016. Z dosavadních 538,84 Kč/GJ (bez DPH) se cena od 1. ledna zvyšuje na 566,80 Kč/GJ (bez DPH). Se započtením daně z přidané hodnoty tak zaplatíme celkových 651,82 Kč/GJ.

Jak je vidět z následujícího grafu, ve srovnání s předchozím obdobím jde o razantní růst cen; za posledních 7 let teplo v Letňanech zdražilo téměř o čtvrtinu.

Vývoj ceny tepla 2009-2016

Zdražení dodavatel odůvodňuje stejně jako při všech předchozích avizovaných zdraženích růstem cen vstupů.

Příloha:

Od února platí nové předpisy záloh

Ve čtvrtek 5. února 2015 od 18 hodin bude SVJ vlastníkům (a pouze jim) proti podpisu předávat nové předpisy měsíčních záloh. Platí od 1.2., tj. splatné jsou poprvé k 25.2.2015. U bytových jednotek, kde podle nedávné kontroly evidence osob vlastník nebydlí (byty jsou pronajímány), bude předpis záloh rovnou zasílán poštou, stejně jako v případě, že se v uvedeném termínu nepodaří dokument doručit osobním převzetím.

Zálohy zohledňují předpokládané náklady SVJ v letošním roce, reflektují vývoj spotřeby vody a tepla jednotlivých domácností, vč. nárůstu cen těchto komodit. V závislosti na výsledku probíhajícího hlasování mimo schůzi shromáždění může dojít i ke zvýšení příspěvku do tzv. fondu oprav.

Žádáme vlastníky, aby nový předpis záloh zohlednili při nastavení svých trvalých bankovních příkazů. Platby SVJ přijímá jako dosud na účtu č. 2400061864/2010.

Teplo v roce 2015 znovu podražilo

Teplo a teplá voda v roce 2015 opět zdražila. Dodavatel Avia Energo oznámil další významné zvýšení ceny tepla pro rok 2015. Ze dřívějších 518,20 Kč/GJ  (bez DPH) se cena od 1. ledna zvýšila na 538,84 Kč/GJ (bez DPH). Se započtením daně z přidané hodnoty zaplatíme celkových 619,67 Kč/GJ.

Zdražení dodavatel odůvodňuje stejně jako při všech předchozích avizovaných zdraženích růstem cen vstupů.

Příloha:

SVJ uspělo se žalobou proti RONICA, s.r.o.

SVJ 450 slaví úspěch v dalším vyhraném sporu vzešlém z účelových a nevýhodných závazků sjednaných dřívějším pověřeným vlastníkem JUDr. Jacháčkovou (BPT Prague). Okresní soud v Teplicích dal za pravdu argumentům SVJ v řízení proti firmě RONICA, s.r.o., která měla do minulého roku na starosti údržbu bytových vodoměrů. Rozsudkem nám přiznal náhradu za nekvalitně provedené odečty bytových vodoměrů v letech 2009 a 2010 v plné výši, tj. 19.131,60 Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení.

Současně se tímto rozhodnutím otevřela cesta SVJ uplatňovat po firmě RONICA, s.r.o., také smluvní pokutu a náhradu škody představující náklady na zhotovení opravného rozúčtování teplé vody.

Rozsudek zatím není pravomocný.

Příloha:

Teplo opět podraží

Dodavatel tepla, Avia Energo, s.r.o., oznámil opětovné zdražení předběžné ceny tepla na r. 2013. Z 510,60 Kč/GJ cena od 1.1.2013 stoupla na 518,20 Kč/GJ (bez DPH). Vzhledem ke zvýšení dolní sazby DPH bude rozdíl o to výraznější, cena stoupne na konečných 595,93 Kč/GJ (vč. DPH).

Zdražení dodavatel opět odůvodňuje růstem ceny vstupů.

Příloha:

Co ukazují měřiče na radiátorech

Od října jsou ve všech bytech našeho domu s centrálním vytápěním (všechny mimo nástaveb) instalované rozúčtovače tepelných nákladů (rtn). K dotazům vlastníků, co vše se na displeji přístrojů zobrazuje a zda tím není signalizována chyba, zveřejňujeme diagram posloupnosti jednotlivých stavových obrazovek. Číst dále

Výběr dodavatele vodoměrů a měření tepla

SVJ zadalo elektronickou poptávku na dodávku 56 ks vodoměrů (31 SV + 25 TUV) a 88 ks rozúčtovačů topných nákladů (typ Siemens WHE 30Z).

Na poptávku zareagovalo 8 společností; 6 z nich podalo cenovou nabídku. Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší (při zachování stejného typu měřičů) je 60 %. Nabídky dvou firem nebylo možné do srovnání zařadit, neboť nedodržely zadání a nabídly jiné přístroje s jinými vlastnostmi.

Výsledkem poptávkového řízení je tento žebříček nabídek:

  1. INMES, s.r.o.
  2. DAWRON, s.r.o.
  3. Maddalena CZ, s.r.o.
  4. Rojičková-Pechník

nehodnoceny kvůli nesplnění podstatných parametrů zadání byly nabídky: Tespo Rac, s.r.o., a PROFI Therm, s.r.o.

Konkrétní cenová podoba nabídek bude představena na schůzi shromáždění.

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.