Za průtahy v řízení o Letňanských lentilkách stát SVJ zaplatí odškodné 50 tisíc

Společenství vlastníků Místecká 450 bylo úspěšné ve sporu o náhradu nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem. Za zdlouhavé soudní řízení, ve kterém se rozhodovalo o účastenství SVJ v územním řízení o Letňanských lentilkách a ve kterém pražský městský soud opakovaně nerespektoval závazný právní názor nadřízené instance, nám stát vyplatí odškodné 48 tisíc Kč s 8,5 % úrokem z prodlení od února 2018. Rozhodnutí je pravomocné.

Jde přitom jen o jednu z větví celé kauzy. Další nároky SVJ uplatnilo vůči státu za nezákonná rozhodnutí stavebních úřadů a nesprávný úřední postup ve správním řízení. Projednání této věci však komplikuje fakt, že správní žalobou je současně napadeno i podruhé vydané územní rozhodnutí (předchozí bylo pro nezákonnost Nejvyšším správním soudem zrušeno), stejně jako stavební povolení. Spisy tak nelze v jednu chvíli držet na více soudech, aby se o žalobách mohlo jednat paralelně.

Po letech se tak postupně potvrzuje, před čím SVJ varovalo už v době příprav kontroverzního projektu korupčníka Mikuleckého, že partyzánský postup letňanské radnice a jejích kmotrů na zabetonování veřejného prostoru letňanského sídliště bude mít hořkou dohru pro městskou část a pro ty, kteří se na tomto zločinu podíleli. SVJ může ubezpečit své členy, kteří výboru dali mandát hájit jejich zájmy, že ve svém úsilí potrestat bezpráví a dosáhnout nápravy neuspokojivého stavu nepoleví.

Soudem přiznané odškodné je výnosem, o jehož využití bude rozhodováno v rámci schvalování účetní závěrky na schůzi shromáždění vlastníků.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.