Archiv štítků: úspora

SVJ vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění úklidu domu

Pro panelový bytový dům o 10 nadzemních podlažích (= celkově 30 bytových jednotek) poptáváme zajištění pravidelného úklidu společných prostor od 1. dubna 2021 na dobu neurčitou, a to v tomto rozsahu:

 1. úklid vnitřních společných prostor domu – 1 × týdně
  • zametení a vytření schodišť, chodeb, suterénu a sklepních prostor (celkem 205 m2),
  • mytí, doleštění výtahové kabiny,
  • mytí a doleštění vstupních dveří vč. rámů, odstranění případných polepů na skleněných plochách,
  • likvidace reklamních letáků a papírů v prostoru domovních schránek a vstupu do domu, vysypání koše na tyto letáky,
  • čištění vnitřních parapetů,
  • čištění vstupních a vnitřních rohoží,
  • odstranění pavučin,
  • průběžné odstranění našlapaných žvýkaček a případných nedopalků.
 2. úklid venkovních chodníků a komunikací – 1 × týdně
  • sběr odpadků a jiných nežádoucích předmětů (psí exkrementy a jiné hrubé nečistoty),
  • zametení zpevněných ploch (prostor před oběma vchody, vjezdy do garáží, chodník),
  • zametení kontejnerových prostor vč. úklidu odpadu mimo kontejnery,
  • v zimě shrabání sněhu.
 3. úklid společných prostor domu – 1 × měsíčně
  • čištění zábradlí vč. madel,
  • setření soklu podél schodů
  • zametení a vytření kočárkárny,
  • čištění topení,
  • čištění hydrantů,
  • čištění poštovních schránek,
  • čištění domovní nástěnky,
  • čištění krytů zásuvek a vypínačů.
 4. generální úklid – 2 × ročně
  • omytí svítidel a lamp na chodbách
  • mytí a leštění oken na chodbách
  • mytí rámů oken

Číst dále

SVJ vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění úklidu domu

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ BYLO UKONČENO

Pro panelový bytový dům o 10 nadzemních podlažích (= celkově 30 bytových jednotek) poptáváme zajištění pravidelného úklidu společných prostor od 1. září 2014 na dobu neurčitou, a to v tomto rozsahu:

 1. úklid vnitřních společných prostor domu1 × týdně
  • zametení a vytření schodišť, chodeb, suterénu a sklepních prostor (celkem 205 m2),
  • mytí, doleštění výtahové kabiny,
  • mytí a doleštění vstupních dveří vč. rámů, odstranění případných polepů na skleněných plochách,
  • likvidace reklamních letáků a papírů v prostoru domovních schránek a vstupu do domu, vysypání koše na tyto letáky,
  • čištění vnitřních parapetů,
  • čištění vstupních a vnitřních rohoží,
  • odstranění pavučin,
  • průběžné odstranění našlapaných žvýkaček a případných nedopalků.
 2. úklid venkovních chodníků a komunikací1 × týdně
  • sběr odpadků a jiných nežádoucích předmětů (psí exkrementy a jiné hrubé nečistoty),
  • zametení zpevněných ploch (prostor před oběma vchody, vjezdy do garáží, chodník),
  • zametení kontejnerových prostor vč. úklidu odpadu mimo kontejnery,
  • v zimě shrabání sněhu.
 3. úklid společných prostor domu – 1 × měsíčně
  • čištění zábradlí vč. madel,
  • setření soklu podél schodů
  • zametení a vytření kočárkárny,
  • čištění topení,
  • čištění hydrantů,
  • čištění poštovních schránek,
  • čištění domovní nástěnky,
  • čištění krytů zásuvek a vypínačů.
 4. generální úklid – 2 × ročně
  • omytí svítidel a lamp na chodbách
  • mytí a leštění oken na chodbách
  • mytí rámů oken

Číst dále

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni snahou minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů opět nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme až do 31.1.2014. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede odečet osobně pracovník k tomu pověřený SVJ.

Číst dále

SVJ uspělo se žalobou proti RONICA, s.r.o.

SVJ 450 slaví úspěch v dalším vyhraném sporu vzešlém z účelových a nevýhodných závazků sjednaných dřívějším pověřeným vlastníkem JUDr. Jacháčkovou (BPT Prague). Okresní soud v Teplicích dal za pravdu argumentům SVJ v řízení proti firmě RONICA, s.r.o., která měla do minulého roku na starosti údržbu bytových vodoměrů. Rozsudkem nám přiznal náhradu za nekvalitně provedené odečty bytových vodoměrů v letech 2009 a 2010 v plné výši, tj. 19.131,60 Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení.

Současně se tímto rozhodnutím otevřela cesta SVJ uplatňovat po firmě RONICA, s.r.o., také smluvní pokutu a náhradu škody představující náklady na zhotovení opravného rozúčtování teplé vody.

Rozsudek zatím není pravomocný.

Příloha:

Co ukazují měřiče na radiátorech

Od října jsou ve všech bytech našeho domu s centrálním vytápěním (všechny mimo nástaveb) instalované rozúčtovače tepelných nákladů (rtn). K dotazům vlastníků, co vše se na displeji přístrojů zobrazuje a zda tím není signalizována chyba, zveřejňujeme diagram posloupnosti jednotlivých stavových obrazovek. Číst dále

Kolik jsme za co zaplatili

Po uzavření účetního roku 2010 zveřejňujeme přehled nákladů na služby spojené s bydlením a správu domu a pozemku.

Položka Zálohy vlastníků Skutečné náklady Rozdíl
Správní poplatek 17.218,- 0,- 17.218,-
Teplo 443.780,- 535.194,- -91.414,-
Vodné a stočné * 114.708,- 133.280,- -18.572,-
Teplá voda 157.368,- 225.438,- -68.070,-
Servis vodoměrů 9.612,- 9.609,60 2,40
Odvoz odpadu 35.098,- 35.424,- -326,-
Úklid 37.858,- 35.054,- 2804,-
Výtah 29.498,- 18.354,16 11.143,84
Elektřina spol. pr. 8.776,- 4.686,81 4.089,19
Elektřina garáží 960,- 1.010,25 -50,25
Pojištění domu 18.860,- 21.879,- -3.019,-
Provozní náklady 53.392,- 11.831,80 41.558,-
CELKEM 927.128,- 1.031.768,45 -104.640,45

* konečná faktura za vodu na IV.Q 2010 dosud nebyla vystavena; je znám odečet k 31.12.2010, účtováno přes dohadný účet pasivní.

V provozních nákladech je zahrnuto:

poštovné 874,-
kancelářské potřeby 259,20
správní poplatky 240,-
účetní software 7.194,-
běžné opravy 3.264,60

Fond oprav:

počáteční zůstatek příspěvek čerpáno konečný zůstatek
480.194,10 254.898,- -96.000,- 639.092,10

Teplo v roce 2011 zřejmě zlevní

AKTUALIZOVÁNO (29.12.2010 19:46): Na webu AVIA, a.s., je zveřejněna předběžná cena tepla na příští rok. Zatímco letos platíme 496,20 Kč/GJ (jde o předběžnou cenu, která se od konečné může lišit!), od 1.1.2011 má GJ tepla stát předběžně 489,80 Kč/GJ (bez DPH).

Číst dále

Podklady pro shromáždění: nabídky na revitalizaci

Výbor společenství shromáždil nabídky subjektů pro plánovanou revitalizaci domu. Jedná se o nabídky Enviprojektu, KRP Green a RCB – Servis, s.r.o.

Jako nejvýhodnější jsme vyhodnotili nabídku Enviprojektu a tuto doporučíme pondělnímu shromáždění ke schválení.

Dokumenty před shromážděním zveřejňujeme k prostudování:

S firmou ENVIProjekt již byla uzavřena mandátní smlouva na vypracování energetického auditu. Činnost dle mandátní smlouvy bude vykonána bezplatně, proto k uzavření tohoto vztahu výbor SVJ přistoupil i bez souhlasu shromáždění; tato mandátní smlouva SVJ nijak nezavazuje pro realizaci vlastní revitalizace, která tak může být provedena prostřednictvím libovolného subjektu odsouhlaseného shromážděním.

http://www.praha-9.eu/2010/05/pozvanka-na-shromazdeni-vlastniku-2/

Jednání s Avií o instalaci oddělených měřičů teplé vody k dohodě nevedlo

V současné době existuje jeden fakturační měřič spotřeby vody a tepla pro obě SVJ (450 i 451). Pokud chceme spotřebu měřit pro každé SVJ zvlášť, můžeme, ale na vlastní náklady. Dodavatel tepla, Avia, a.s., takovou úpravu svého výměníku neprovede a ani nezaplatí. To je ve zkratce výsledek čtvrteční schůzky zástupců obou SVJ s vedením divize energetiky Avia, a.s.

Číst dále

Plánované výdaje na rok 2010

Při sestavování rozpočtu na letošní rok a s tím souvisejících předpisů záloh vlastníkům vycházíme z těchto předpokládaných nákladů:

položka ročně měsíčně přesnost
voda 203.428,- Kč 16.953,- Kč odhad
teplo a ohřev vody 652.800,- Kč 54.400,- Kč odhad
pojištění domu 21.879,- Kč 1.823,25 Kč přesně
úklid 35.504,- Kč 2.958,67 Kč odhad
odvoz odpadu 35.424,- Kč 2.952,- Kč odhad
servis vodoměrů/rozúčtování TUV 9.522,- Kč 793,50 Kč přesně
elektřina (garáže+výtah+spol.pr.) 15.480,- Kč 1.290,- Kč odhad
servis výtahu 22.706,- Kč 1.892,- Kč odhad
účetní software 5.995,- Kč 500,- Kč přesně
provozní náklady 36.000,- Kč 3.000,- Kč odhad
správní poplatek (dohadná položka) 26.350,50 Kč 2.195,88 Kč
C E L K E M 1.065.088,90 Kč 88.758,16 Kč

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.