Letňanská radnice přes odpor místních v tichosti prosadila psí louku

Ačkoliv se proti psímu hřišti v rámci ‚Letňanských lentilek‘ vzedmula vlna odporu i ze strany těch, kteří projekt jinak podporují, a radní Mikulecký na svém webu v dřívějším příspěvku, který byl již odstraněn, napsal, že od záměru vystavět psí lentilku v blízkosti našeho domu upouští, skutečnost je poněkud odlišná.

Rada městské části na mimořádném zasedání 27. listopadu 2012 odhlasovala Mikuleckého návrh na vybudování psí louky na opačné straně, než bylo původně plánováno, tj. mezi ulicí Tupolevova a valem Malkovského. A rovnou pověřila Odbor hospodářské správy a investic k vypsání výběrového řízení. To vše v době, kdy projekt ‚Letňanské lentilky‘ nemá pravomocné územní rozhodnutí; co víc, kdy ze známých důvodů uplatněného odvolání je již nyní zřejmé, že řízení je stiženo neodstranitelnými vadami a s vysokou pravděpodobností se bude muset od začátku opakovat.

K laskavé pozornosti důvtipných čtenářů nelze než doporučit zápisy komise pro regeneraci sídliště životního prostředí. Pomineme-li, že tato a další komise rady jsou složeny vesměs z lidí z výborů SVJ, které přistoupily na odkup pozemků od CPI za přemrštěné ceny, šli Mikuleckému v jeho podnikatelských záměrech „na ruku“ a o jejich nezaujatém pohledu či kompetentnosti lze přinejmenším pochybovat, není bez zajímavosti, jakými cíli se tento poradní orgán štědře dotovaný z veřejných prostředků zabývá (viz úkol č. 30).

2 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Domnívám se, že pokud bude navržené místo vyhovovat pejskařům, nemělo by vadit lidem, kteří protestovali proti jeho umístění u Žabky. Místo leží mimo území 1. fáze (etapa 1-3) projektu lentilek, a tak dosavadní nepravomocnost územního rozhodnutí se jej dle mého názoru netýká. Upozornil jsem (www.valmalk.cz) na připravovaný záměr spíše z toho důvodu, že mne překvapilo umístění do prostoru, kde se v dalších etapách uvažuje o zřízení kapacitního parkoviště.

A abychom byli korektní. Pouze tři členové Komise RSŽ (Mikulecký, Lepiarzová, Vybíral) jsou předsedy SVJ s adresou na sídlišti. Pan Filípek bydlí v ul. Malkovského, ale není členem výboru. Bydliště paní Machové je mimo toto sídliště.

V článku není řeč pouze o komisi RSŽ, ale o dalších komisích Rady. A ty se členy statutárních orgánů spřátelených letňanských SVJ také jen hemží, jak lze snadno zjistit z rejstříku SVJ. Takže korektnost je v tomto konstatování IMHO zachována.
Pokud jde o psí louku, nepovažuji to za „stavbu“, která by měla mít místo v rezidenční zástavbě, byť připouštím, že v rámci 1. fáze LL se toto místo neřeší. V jiných fázích se ale s dopadem na tuto plochu počítá, a je-li napadán projekt LL jako celek, pak do právní moci územního rozhodnutí o kterékoliv jeho části není možné už z podstaty věci podnikat kroky předjímající pravomocné rozhodnutí.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.