Archiv štítků: ceny

Předpisy záloh na teplo

Dodavatel tepla a teplé vody, AVIA, a.s., oznámila, že od 1.1.2010 se zvyšuje předběžná cena tepelné energie z původních 466,40 Kč/GJ na 496,20 Kč/GJ. Celkem máme předepsánu roční zálohu ve výši 652.800,- Kč (měsíčně: 54.400,- Kč) při plánovaném odběru 1196 GJ.

Součástí navrženého dodatku ke Smlouvě o dodávkách tepla je i odběrový diagram pro r. 2010. V něm ale došlo k úpravám oproti navrhovaným měsíčním odběrům. Pod tímto diagramem s datem 8.12.2009 je podepsána JUDr. Jacháčková. Výbor SVJ si vyžádal od AVIA, a.s., všechny smluvní podklady k dodávce tepla vč. všech dodatků (od pověřeného vlastníka jsme nic z toho nedostali), a dokumenty, které byly prokazatelně podepsány až po odvolání pov. vlastníka, budou zpětně jako neplatné výborem znovu posuzovány.

Přestože došlo k navýšení ceny tepla, nepředpokládáme, že budeme muset přistoupit k navýšení celkových měsíčních  záloh vlastníků; tento nárůst by spolehlivě měly vykrýt ušetřené prostředky v ostatních položkách rozpočtu.

Příloha: naskenovaný návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie (PDF – 1 223 kB)

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.