Zápis ze Shromáždění dne 16.2.2010

Shromáždění vlastníků jednotek dne 16.2.2010:

  • schválilo účetní závěrku za r. 2008
  • neodsouhlasilo návrh na změnu výpočtu záloh na správu domu a pozemku a služeb spojených s bydlením nově podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu namísto podle počtu nahlášených osob
  • zvýšilo příspěvek do tzv. fondu oprav na 11 Kč/m2
  • pověřilo výbor SVJ k založení bezplatně vedeného běžného a spořicího účtu u družstevní záložny Fio, kterým bude výhledově nahrazen současný běžný účet u Komerční banky.
  • schválilo zavedení úročení nově vzniklých pohledávek SVJ za vlastníky, a to úrokem na denní bázi ve výši 0,40 % z dlužné částky.

Podrobnosti a přesná znění přijatých usnesení naleznete v přiloženém Zápisu ze Shromáždění.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.