Patní vodoměr při přezkoušení NEVYHOVĚL!

Z protokolu o výsledku kontroly hlavního vodoměru (na patě domu) vyplývá, že toto měřící zařízení nevyhovělo v žádné z provedených zkoušek (ze tří).

Odchylka v náš neprospěch se pohybuje mezi 38 a 45 %, což odpovídá rozdílu celkového náměru poměrných bytových vodoměrů oproti fakturovanému množství.

Veolia, a.s., na základě tohoto přezkoušení uznává (zatím) jen slevu za poslední fakturační období (19.11.2010 až 25.5.2011), předchozí však již nikoliv, a za poslední období stanoví spotřebu podle předchozího roku (kdy byl nainstalován stejný, tj. vadný vodoměr). Tento postup shledává výbor SVJ hrubě nesprávným a zohledněnou výši vratky za neúměrně nízkou, a bude proti obojímu podávat reklamaci. V ní zastáváme stanovisko, že vodoměr měřil nesprávně od okamžiku jeho nainstalování. Navíc i předchozí vodoměr v minulém ověření nevyhověl, proto nelze stanovovat spotřebu analogicky dle předchozího období.

Teprve na základě toho, jak s touto reklamací uspějeme (za jaké časové období bude náměr považován za nesprávný), bude rozhodnuto, jakým způsobem dojde ke korekci vyúčtování vodného a stočného vůči konečným vlastníkům bytů.

Rozdíl bude vypořádán v samostatné příloze k vyúčtování za letošní rok (rozesílaném v dubnu 2012). Pokud by se někdo v mezidobí stěhoval, nebo na tom výslovně trval, bude mu přeplatek vrácen ještě letos; ale teprve tehdy, až bude reklamační řízení uzavřeno a bude jasné, jakého časového období a v jakém rozsahu se bude zohlednění chyby týkat.

Příloha:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.