Výpověď mandátní smlouvy s PPM

SVJ uzavřelo v roce 2004 s družstvem Včela mandátní smlouvu (naskenováno do PDF – 311 kB) na technickou a účetní správu domu. Po zániku družstva Včela závazek přešel na CPI Facility, a.s., která jej v roce 2009 spolu s dalšími aktivy prodala Prague Property Management, a.s. A odsud fakticky přešel na SBD Praha, která správu na základě pověření vykonává. Každý měsíc nám smlouva z účtu společenství vyvedla 8.710,30 Kč (ročně 104.523,60 Kč). Přičemž jediným hmatatelným užitkem bylo vedení účetnictví ze strany SBD Praha. Tato částka za odeslání několika plateb přes internetové bankovnictví, evidování (ne)zaplacených záloh a jednou ročně vyhotovování závěrky nám přišla neadekvátní.

Smlouva vykazuje celou řadu právních vad, počínaje neurčitostí spočívající v nedostatečném vymezení okruhu činností, které správce podle ní a za paušální platbu přímo vykonává a které pouze obstarává (zprostředkovává), přes ujednání o rozúčtování záloh způsobem dnes už podle zákona nedovoleným, až po neplatnost některých ustanovení pro rozpor s obchodním zákoníkem. Jednání s pány Kuchařem (předseda představenstva PPM) a Krohem (předseda představenstva SBD) v závěru roku k dohodě o ukončení účinků smlouvy v dohledné době (v I.Q 2010) nevedlo.

Rozhodli jsme proto pro radikální krok: smluvní ustanovení, které citelně omezuje vypověditelnost smlouvy jen k 30.4. příslušného roku s osmiměsíční výpovědní lhůtou, jsme shledali neplatným (v rozporu s § 574/1 obchodního zákoníku ve spojení se zákazem diskriminace nepodnikatelských subjektů) a smlouvu vypověděli (PDF – 138 kB) s  účinností k 31.12.2009. K témuž dni byla zrušena přístupová práva k bankovnímu účtu SVJ celkem šesti osobám, z toho jména některých nám jsou zcela neznámá. Přístup k účtu tak zůstane pouze členům výboru společenství.

Po Novém roce projde účetnictví SVJ za léta 2007-2009 účetním auditem s cílem odhalit nesrovnalosti a anomálie při vedení účetnictví a schvalování plateb. Auditora nyní vybíráme v poptávkovém řízení.

Od 1.1.2010 bude výbor společenství spravovat účetní i technické záležitostí bez externí firmy. Proto pro nahlášení případných technických závad kontaktujte některého ze členů výboru, nebo použijte e-mailovou adresu svj@praha-9.eu.

1 komentář

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Dobrý den,

vůbec se nedivím, že jste dali SBD Praha výpověď,resp. toto schvaluji. Pan předseda se svým rádoby managementem si z toho dělá výnosný podnik pro sebe.

Jolana

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.