Avia nedala souhlas k rozhodnutí sporu v pravomoci ERÚ

Energetický regulační úřad dnes doručeným usnesením odložil návrh SVJ na rozhodnutí sporu s dodavatelem tepla, Avia, a.s., pro porušení zákonných povinností spojených s dodávkami tepla. Avia, a.s., přes kvalifikovanou výzvu úřadu nevyjádřila v 15denní lhůtě souhlas s pravomocí ERÚ rozhodnout tento spor. Ten se týkal dodávek tepla mimo otopnou sezónu, v prvních 4 červnových dnech t.r. Souhlas je přitom podle stávající právní úpravy nezbytný pro pokračování řízení.

Statutární orgán společenství je přesvědčen, že právo je na straně odběratele tepelné energie, tj. na straně SVJ. Za této situace však vyčká, zda dodavatel tepla, Avia, a.s., přizná v ročním vyúčtování spotřeby tepla odběratelům slevu v nárokované výši představující náklady na dodávky nevyžádaného tepla mimo otopné období; pokud ne, proběhne standardní reklamační řízení, proti jehož výsledku lze příp. brojit cestou sporu, u kterého se již na souhlas odpůrce nehledí…

Ke stažení: Usnesení ERÚ o odložení návrhu SVJ kvůli nesouhlasu Avia, a.s., s pravomocí úřadu spor rozhodnout

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.