Návrh na rozhodnutí sporu s Avia, a.s., Energetickým regulačním úřadem

Dodavatel tepla, Avia, a.s., v těchto dnech doručil do schránky vlastníků otevřený dopis výboru SVJ, kterým podruhé reaguje na námi uplatněnou reklamaci protiprávního postupu při dodávce tepla mimo otopné období. Veškerou korespondenci s tímto dodavatelem uveřejňujeme v předchozím příspěvku.

Považujeme za nutné reagovat na tomto místě na dva zásadní omyly, kterých se Avia, a.s., ve svém dopise dopouští.

  1. Sporný objem tepla dodaného ve dnech 1.6.2010 až 4.6.2010 protiprávně (neoprávněně a nevyžádaně), není dodavatelem uváděných 6,5 GJ, ale více než jednou tolik, 15,85119 GJ. Přepočteno na zatím pouze předběžně stanovenou cenu tepla pro rok 2010 jde o škodu ve výši 8.651,89 Kč (vč. DPH).
  2. Pro zahájení vytápění mimo otopnou sezónu je potřebný souhlas nejméně 2/3 konečných spotřebitelů. SVJ 450 má 30 uživatelů bytů a 4 uživatele nebytových prostor. Není tedy pravdou, jak se Avia, a.s., snaží tvrdit, že by bylo nutné předložit souhlas nejméně 32 vlastníků bytových jednotek; postačí souhlasu 23 vlastníků, přičemž u majitelů bytů a současně garáží je tento souhlas započten dvakrát. Souhlas získává SVJ, které je zároveň smluvním partnerem Avia, a.s. (nikoliv koneční spotřebitelé). Je jen věcí statutárních orgánů Společenství, jakým způsobem tento souhlas zjistí a jakým způsobem v případě sporu unesou důkazní břemeno k tvrzení, že s dodávkou souhlasilo potřebné kvorum vlastníků. Avia, a.s., není oprávněna žádat po SVJ předložení písemného souhlasu konečných odběratelů; postačí, pokud se za tento souhlas zaručí výbor SVJ (písemně potvrdí, že souhlasem konečných odběratelů disponuje).

Protože v dané věci zůstává celá řada dalších sporných bodů (shoda není nad výší škody, ba dokonce Avia, a.s., doposud odmítala, že by se protiprávního jednání vůbec dopustila, není vyjasněn ani postup u odběratelů se společnou dodávkou tepla), podává Společenství k Energetickému regulačnímu úřadu návrh na rozhodnutí ve sporu s držitelem licence, Avia, a.s., podle § 96 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.