Dodavatel tepla Avia ukončil opožděně topnou sezonu

AKTUALIZOVÁNO O REAKCE OBOU STRAN. V prvním červnovém týdnu někteří vlastníci upozorňovali na to, že ač měla topná sezona skončit s posledním květnovým dnem a venkovní teploty překračují dvacítku, do radiátorů v domě stále proudí horká voda. Její dodávka byla ukončena až na telefonickou urgenci SVJ na dispečinku Avia, a.s., v pátek 4.6.

Následně jsme u dodavatele tepla uplatnili reklamaci (text dopisu ke stažení zde), neboť dodávku v době 1. – 4. 6. považujeme za nevyžádanou a neoprávněnou. Očekáváme proto, že cena za dodané teplo v tomto období bude v konečném vyúčtování dobropisována.

Předpisy stanoví, že otopné období trvá od 1. září do 30. května. V tomto období se vytápí tehdy, když průměrná denní venkovní teplota poklesne pod +13 st. C. Mimo toto období (od 1. června do 31. srpna) lze vytápění spustit jenv případě, že to vyžaduje průběh venkovních teplot a že s tímto vytápěním mimo sezonu souhlasí nejméně dvě třetiny konečných spotřebitelů.

AKTUALIZACE DNE 2.8.2010:

reakce Avia, a.s., ze dne 24. 6. 2010
Návrh SVJ 450 na postoupení sporu k řešení Energetickému regulačnímu úřadu ze dne 13. 7. 2010
otevřený dopis místopředsedy představenstva Avia, a.s., ze dne 28.7.2010

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.