Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek – 14.6.2010

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává Shromáždění. To se uskuteční v pondělí 14. června 2010 od 19.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. návrh na revitalizaci bytového domu za použití dotací z programů EU (Zelená úsporám, Panel,…)
  3. různé

Podklady k projednávanému programu budou přístupné na webové stránce Společenství: www.praha-9.eu a na nástěnce v přízemí domu.

Vzhledem k důležitosti projednávaného návrhu, pro jehož přijetí je zapotřebí souhlasu 75 % všech vlastníků, prosíme vlastníky, aby si vyčlenili přibližně hodinu času a na Shromáždění přišli, nebo za sebe poslali zástupce s udělenou plnou mocí.

Případné dotazy či připomínky ke Shromáždění prosím směřujte na předsedu výboru společenství, e-mail: svj@praha-9.eu.

1 komentář

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.