Zadáváme k vypracování energetický audit

Předpokladem k podání žádosti o dotace z programu Zelená úsporám a Panel (na revitalizaci domu) je zpracování projektu, energetického auditu a z něj plynoucího vystavení Průkazu energetické náročnosti budovy. Na základě toho se vypočte, kolik tepelné energie se provedenými opatřeními ušetří, a od toho se odvíjí výše dotace.

Náš dům postupuje ve spolupráci se sousedními SVJ a svěřil vypracování těchto povinných projektových náležitostí společnosti Enviprojekt (stejnopis Mandátní smlouvy je ke stažení ve formátu PDF). Výbor SVJ přitom vycházel z předběžného souhlasu vlastníků s nadpolovičním podílem na společných částech domu.

Další postup se bude odvíjet od přijatých usnesení na Shromáždění vlastníků dne 14.6.2010.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.