Jednání s Avií o instalaci oddělených měřičů teplé vody k dohodě nevedlo

V současné době existuje jeden fakturační měřič spotřeby vody a tepla pro obě SVJ (450 i 451). Pokud chceme spotřebu měřit pro každé SVJ zvlášť, můžeme, ale na vlastní náklady. Dodavatel tepla, Avia, a.s., takovou úpravu svého výměníku neprovede a ani nezaplatí. To je ve zkratce výsledek čtvrteční schůzky zástupců obou SVJ s vedením divize energetiky Avia, a.s.

Jednání předcházelo překvapivé zjištění z konce letošního ledna, kdy jsme až při odečtu spotřeby přišli na to, že neexistují samostatné měřiče pro každý vchod zvlášť. Z toho je také zřejmé, proč nám nebyla bývalým pověřeným vlastníkem dr. Jacháčkovou předána Smlouva o dodávce tepelné energie; její kopii jsme si museli vyžádat až od Avie. Bohužel pro nás je v ní výměník definován jako jedno společné odběrné a měřicí zařízení, čímž se výrazně zužuje možnost dovolávat se pro nás výhodnějších ustanovení energetického zákona, podle něhož by měl dodavatel tepla povinnost měřit a účtovat odebranou energii každému z odběratelů zvlášť (§ 78 odst. 1 a 6 z.č. 458/2000 Sb.).

Na tomto základě (že jde o jedno odběrné místo, byť pro dva samostatné vchody a účetní jednotky) Avia odmítá se jakkoliv podílet na námi požadované úpravě výměníkové stanice. Své stanovisko k tomu zformulovala prostřednictvím svého poradce pro energetiku Ing. Karla Bašuse.

Pokud bychom přesto chtěli mít měřený odběr vody samostatně pro každý ze vchodů, lze toto udělat na vlastní náklady; vzhledem k cirkulaci teplé vody (neodebraná voda se ve stoupačkách postupně ochlazuje a vrací se zpátky do výměníku, kde se opětovně ohřívá), by musely být upraveny rozvody teplé vody a osazeny tzv. patním měřičem teplé vody. Obvyklé náklady instalaci takového měřiče ing. Bašus odhadl na 50.000 Kč.

Zástupci SVJ 451 se pokusí tento propočet ověřit, případně najít jiné cesty, jak s co nejnižšími náklady dosáhnout téhož výsledku. Do té doby jsme nuceni ideu samostatného měření spotřeby tepla/teplé vody pro každý vchod zvlášť opustit. Opět za to vděčíme nežádoucímu aktivismu bývalého pověřeného vlastníka…

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.