SVJ vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění úklidu domu

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ BYLO UKONČENO

Pro panelový bytový dům o 10 nadzemních podlažích (= celkově 30 bytových jednotek) poptáváme zajištění pravidelného úklidu společných prostor od 1. září 2014 na dobu neurčitou, a to v tomto rozsahu:

 1. úklid vnitřních společných prostor domu1 × týdně
  • zametení a vytření schodišť, chodeb, suterénu a sklepních prostor (celkem 205 m2),
  • mytí, doleštění výtahové kabiny,
  • mytí a doleštění vstupních dveří vč. rámů, odstranění případných polepů na skleněných plochách,
  • likvidace reklamních letáků a papírů v prostoru domovních schránek a vstupu do domu, vysypání koše na tyto letáky,
  • čištění vnitřních parapetů,
  • čištění vstupních a vnitřních rohoží,
  • odstranění pavučin,
  • průběžné odstranění našlapaných žvýkaček a případných nedopalků.
 2. úklid venkovních chodníků a komunikací1 × týdně
  • sběr odpadků a jiných nežádoucích předmětů (psí exkrementy a jiné hrubé nečistoty),
  • zametení zpevněných ploch (prostor před oběma vchody, vjezdy do garáží, chodník),
  • zametení kontejnerových prostor vč. úklidu odpadu mimo kontejnery,
  • v zimě shrabání sněhu.
 3. úklid společných prostor domu – 1 × měsíčně
  • čištění zábradlí vč. madel,
  • setření soklu podél schodů
  • zametení a vytření kočárkárny,
  • čištění topení,
  • čištění hydrantů,
  • čištění poštovních schránek,
  • čištění domovní nástěnky,
  • čištění krytů zásuvek a vypínačů.
 4. generální úklid – 2 × ročně
  • omytí svítidel a lamp na chodbách
  • mytí a leštění oken na chodbách
  • mytí rámů oken

Podmínky:

 • úklid bude realizován v pracovních dnech v době mezi 09. a 17. hodinou,
 • pracovní prostředky jsou majetkem dodavatele; čisticí, mycí a dezinfekční prostředky musí odpovídat platným vyhláškám o hygieně a mikrobiologii,
 • zhotovitel provádí dílo na své náklady a nebezpečí; má uzavřenu pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s úrazem nebo poškozením majetku objednatele nebo třetích osob,
 • výpovědní lhůta ve smlouvě nebude stanovena na dobu delší než 3 měsíce,
 • zhotovitel zodpovídá za to, že úklid budou provádět osoby výlučně trestně bezúhonné.

Kritériem hodnocení nabídek je cena.

Nabídky s uvedením celkové měsíční ceny vč. DPH za úklidové služby ve výše vymezeném rozsahu přijímáme do pátku 15. srpna 2014 13.00 hodin, e-mailem na adrese: uklid@praha-9.eu nebo písemně na adrese: Společenství pro dům čp. 450, Místecká 450, 199 00 Praha 9 – Letňany. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Poptávající uvítá, pokud návrh smlouvy na tyto služby bude již součástí nabídky, jinak do ní musí být začleněny alespoň shora vymezené Podmínky.

Poptávající si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoliv zrušit.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.