Co ukazují měřiče na radiátorech

Od října jsou ve všech bytech našeho domu s centrálním vytápěním (všechny mimo nástaveb) instalované rozúčtovače tepelných nákladů (rtn). K dotazům vlastníků, co vše se na displeji přístrojů zobrazuje a zda tím není signalizována chyba, zveřejňujeme diagram posloupnosti jednotlivých stavových obrazovek.

Při ročním vyúčtování spotřeby SVJ pracuje s hodnotou v 5. řádku (číslo zobrazené na 5 sec. s identifikací písmene „M“ na začátku). V případě, že odečet hlásíte SVJ dodatečně (a/nebo bez kontroly pověřenou osobou přímo na místě), je nutné uvést současně i hodnotu kontrolního čísla (řádek 6) a aktuální hodnotu spotřeby (řádek 1). Z těchto tří údajů je SVJ schopné ověřit, že odečet na displeji byl proveden správně.

Ve vlastním zájmu prosím ověřte, že rtn na radiátorech pevně drží, neposouvají se, nebo nejsou uvolněné. Jakékoliv případné závady ihned oznamte výboru SVJ.

Rtn jsou k radiátoru připevněny způsobem, který umožňuje identifikovat neoprávněnou manipulaci s tímto zařízením. Platí, že případné ovlivnění náměru či neumožnění jeho odečtu je vyhl. č. 372/2001 Sb. (§ 4 odst. 7) sankcionováno stanovením nákladů na vytápění ve výši 1,6násobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.