SVJ vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění úklidu domu

Pro panelový bytový dům o 10 nadzemních podlažích (= celkově 30 bytových jednotek) poptáváme zajištění pravidelného úklidu společných prostor od 1. dubna 2021 na dobu neurčitou, a to v tomto rozsahu:

 1. úklid vnitřních společných prostor domu – 1 × týdně
  • zametení a vytření schodišť, chodeb, suterénu a sklepních prostor (celkem 205 m2),
  • mytí, doleštění výtahové kabiny,
  • mytí a doleštění vstupních dveří vč. rámů, odstranění případných polepů na skleněných plochách,
  • likvidace reklamních letáků a papírů v prostoru domovních schránek a vstupu do domu, vysypání koše na tyto letáky,
  • čištění vnitřních parapetů,
  • čištění vstupních a vnitřních rohoží,
  • odstranění pavučin,
  • průběžné odstranění našlapaných žvýkaček a případných nedopalků.
 2. úklid venkovních chodníků a komunikací – 1 × týdně
  • sběr odpadků a jiných nežádoucích předmětů (psí exkrementy a jiné hrubé nečistoty),
  • zametení zpevněných ploch (prostor před oběma vchody, vjezdy do garáží, chodník),
  • zametení kontejnerových prostor vč. úklidu odpadu mimo kontejnery,
  • v zimě shrabání sněhu.
 3. úklid společných prostor domu – 1 × měsíčně
  • čištění zábradlí vč. madel,
  • setření soklu podél schodů
  • zametení a vytření kočárkárny,
  • čištění topení,
  • čištění hydrantů,
  • čištění poštovních schránek,
  • čištění domovní nástěnky,
  • čištění krytů zásuvek a vypínačů.
 4. generální úklid – 2 × ročně
  • omytí svítidel a lamp na chodbách
  • mytí a leštění oken na chodbách
  • mytí rámů oken

Podmínky:

 • úklid bude realizován v pracovních dnech v době mezi 09. a 17. hodinou,
 • pracovní prostředky jsou majetkem dodavatele; čisticí, mycí a dezinfekční prostředky musí odpovídat platným vyhláškám o hygieně a mikrobiologii,
 • zhotovitel provádí dílo na své náklady a nebezpečí; má uzavřenu pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s úrazem nebo poškozením majetku objednatele nebo třetích osob,
 • výpovědní lhůta ve smlouvě nebude stanovena na dobu delší než 2 měsíce,
 • zhotovitel zodpovídá za to, že úklid budou provádět osoby výlučně trestně bezúhonné.

Kritériem hodnocení nabídek je cena.

Nabídky s uvedením celkové měsíční ceny vč. DPH za úklidové služby ve výše vymezeném rozsahu přijímáme do pátku 26. března 2021 13.00 hodin, e-mailem na adrese: uklid@praha-9.eu nebo písemně na adrese: Společenství vlastníků Místecká 450, Místecká 450, 199 00 Praha 9 – Letňany. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel.

Na poptávané práce bude uzavřena smlouva o dílo podle tohoto vzoru.

Poptávající si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoliv zrušit.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.