Podklady pro shromáždění: nabídky na revitalizaci

Výbor společenství shromáždil nabídky subjektů pro plánovanou revitalizaci domu. Jedná se o nabídky Enviprojektu, KRP Green a RCB – Servis, s.r.o.

Jako nejvýhodnější jsme vyhodnotili nabídku Enviprojektu a tuto doporučíme pondělnímu shromáždění ke schválení.

Dokumenty před shromážděním zveřejňujeme k prostudování:

S firmou ENVIProjekt již byla uzavřena mandátní smlouva na vypracování energetického auditu. Činnost dle mandátní smlouvy bude vykonána bezplatně, proto k uzavření tohoto vztahu výbor SVJ přistoupil i bez souhlasu shromáždění; tato mandátní smlouva SVJ nijak nezavazuje pro realizaci vlastní revitalizace, která tak může být provedena prostřednictvím libovolného subjektu odsouhlaseného shromážděním.

http://www.praha-9.eu/2010/05/pozvanka-na-shromazdeni-vlastniku-2/

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.