Archiv po dnech: 19 ledna, 2010

Výsledek hospodaření za r. 2008

Stále zůstává neschválena účetní závěrka Společenství za r. 2008. Její schvalování bylo naplánované na Shromáždění dne 29.10.2009, tedy v den, kdy byl odvolán pověřený vlastník a kdy se tím zbylá agenda Shromáždění zrušila. Vzhledem k tomu, že nelze nechat účetnictví SVJ za některý rok trvale otevřené, bude jedním z bodů chystaného únorového Shromáždění i schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.