Výsledek hospodaření za r. 2008

Stále zůstává neschválena účetní závěrka Společenství za r. 2008. Její schvalování bylo naplánované na Shromáždění dne 29.10.2009, tedy v den, kdy byl odvolán pověřený vlastník a kdy se tím zbylá agenda Shromáždění zrušila. Vzhledem k tomu, že nelze nechat účetnictví SVJ za některý rok trvale otevřené, bude jedním z bodů chystaného únorového Shromáždění i schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření.

Zatím k tomu máme k dispozici tyto dokumenty:

  1. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
  2. Komplexní předvaha
  3. Vyhodnocení hospodaření a kniha analytické evidence

(Dokumenty jako celek jsou ke stažení zde – [PDF – 487 kB])

Začátkem února bychom od SBD Praha měli obdržet šanon s kompletním účetnictvím, tj. se všemi účetními doklady i knihami, na základě kterých budeme moci ověřit soulad s předloženým výsledkem hospodaření a následně doporučit účetní závěrku ke schválení.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.