Archiv po dnech: 23 ledna, 2010

Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek – 16.2.2010

Pokud se nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, pověřte prosím některého ze sousedů, ke kterému máte důvěru, aby vás na Shromáždění zastupoval. Pro pověření můžete použít vzor plné moci (ta nemusí být úředně ověřena!) I váš hlas může být ten zlomový…

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany v souladu s ust. článku VII odst. 4 Stanov svolává Shromáždění. To se uskuteční v úterý 16. února od 19.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. schvalování účetní závěrky za r. 2008
  3. návrh na změnu způsobu výpočtu záloh a vyúčtování za správu domu a služeb souvisejících s bydlením, nově podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu
  4. návrh na zvýšení příspěvku do tzv. fondu oprav na 11 Kč/m2
  5. návrh na zřízení bezplatně vedeného běžného a spořícího bankovního účtu SVJ
  6. návrh na zavedení úročení pohledávek z opožděných plateb záloh na správu domu a služeb souvisejících s bydlením
  7. různé

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.