Archiv po dnech: 27 ledna, 2010

S kamerovým systémem na chodbě domu musejí souhlasit všichni vlastníci

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 11. 2009, č.j. 24 C 45/2007-121

Z hlediska přípustnosti zásahu do práva na soukromí existují dva základní prostory v domě: jednak jsou to prostory, které se práva na soukromí v zásadě příliš netýkají, tj. prostory, v nichž obyvatelé domu nežijí svůj soukromý život a monitorování těchto prostor v zásadě do soukromí obecně nezasahuje – typicky půdy či sklepy.

Naopak jsou ale v domě dány prostory, v nichž obyvatelé domu požívají vyšší míry soukromí, tj. prostory spjaté se soukromým a osobním životem lidí z domu. Typicky se jedná o takové prostory, v nichž je možno monitorovat pohyb osob a získávat v tomto směru informace různého druhu o soukromém životě obyvatel domu, kdy, s kým, v jakém stavu přicházejí nebo odcházejí z domu apod. včetně návštěv a právním důvodem a podmínkou instalace kamerového systému v těchto prostorách může být pouze souhlas všech obyvatel domu.

Číst dále

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.