Archiv po měsících: Prosinec, 2009

Nové pojištění domu

Náš dům je od 1.1.2010 nově pojištěn u Pojišťovny Kooperativa na hodnotu 70 mil. Kč. Kryta jsou živelná pojistná rizika (např. požár, úder blesku, vichřice, krupobití, tíha sněhu, únik vody ad.), pojistka se vztahuje i na poškození/odcizení příslušenství stavby (zvonky, schránky, hasicí hydranty, ad.), a dále je pojištěna odpovědnost Společenství za škodu vůči třetím osobám. (Kompletní pojistné podmínky ke stažení v PDF – 103 kB). Roční cena pojistného činí 21.879,- Kč.

Číst dále

Výpověď mandátní smlouvy s PPM

SVJ uzavřelo v roce 2004 s družstvem Včela mandátní smlouvu (naskenováno do PDF – 311 kB) na technickou a účetní správu domu. Po zániku družstva Včela závazek přešel na CPI Facility, a.s., která jej v roce 2009 spolu s dalšími aktivy prodala Prague Property Management, a.s. A odsud fakticky přešel na SBD Praha, která správu na základě pověření vykonává. Každý měsíc nám smlouva z účtu společenství vyvedla 8.710,30 Kč (ročně 104.523,60 Kč). Přičemž jediným hmatatelným užitkem bylo vedení účetnictví ze strany SBD Praha. Tato částka za odeslání několika plateb přes internetové bankovnictví, evidování (ne)zaplacených záloh a jednou ročně vyhotovování závěrky nám přišla neadekvátní.

Číst dále

Stav na bankovním účtu SVJ

Účetnictví našeho SVJ stále spravuje fa SBD Praha. Informace o stavu na našem účtu tak dostáváme jen zprostředkovaně a s dlouhým odstupem. Do konce roku však získá výbor společenství přinejmenším nahlížecí přístupová práva do internetbankingu, přes který bude možné odchozí i příchozí platby lépe kontrolovat.

Číst dále

Krok kupředu

Je tomu necelý měsíc, co se SVJ s velmi dlouhým názvem „Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany“ oprostilo od minulého vedení, řadu let oprávněně vnímaného v těsné spojitosti s firmou BPT Prague. Po odvolání pověřeného vlastníka dr. Jacháčkové se 27. listopadu pustil do práce nový statutární orgán – výbor společenství s jasným mandátem: dát především finanční záležitosti kolem našeho domu do pořádku, napravit pokřivené smluvní vztahy a začít odpovědně a s rozmyslem rozhodovat o tom, na co půjdou prostředky, které každý měsíc odcházejí z našich účtů jako „záloha na služby spojené s bydlením“.

Protože nemáme co tajit, rozhodli jsme se svěřený úkol vykonávat co možná nejtransparentněji. Proto jsme spustili tyto stránky jako v dnešní době jeden z nejúčinnějších přímých kanálů, přes který vás můžeme informovat o podstatných záležitostech týkajících se našeho domu. Věříme, že se tak informace snáze dostanou i k těm vlastníkům, kteří bydlí jinde.

Připravujeme technické podmínky pro uveřejnění dokumentů, jako jsou smlouvy zavazující SVJ a faktury na webu. Děkujeme, pokud nám zachováte přízeň.

za výbor společenství
Martin Drtina

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.