Archiv po dnech: 29 ledna, 2010

Šetříme na teple, za rok 2009 nám vrátí přeplatek

Dodavatel tepla Avia, a.s., zaslal vyúčtování spotřeby tepla za r. 2009. Podle faktury jsme jako Společenství na zálohách odvedli výrazně více, než byla skutečná spotřeba, a vrací nám tak přeplatek 82.715,- Kč.  To může být zapříčiněno např. tím, že do odhadů spotřeby nebyly započítány termoregulační ventily, kterými byl náš dům v zimě loňského roku kompletně osazen. Bývalý pověřený vlastník tak podepsal odběrový diagram, u kterého musel vědět, že se bude výrazně lišit (ve výsledku o téměř 15 %).

POZOR: vzhledem k tomu, že dodavateli odváděné zálohy BYLY ZHRUBA DVOJNÁSOBNÉ, než kolik se vybíralo v měsíčních platbách, bude ve vyúčtování za r. 2009 rozpočten rozdíl ve výši cca 183.000 Kč.

Podobně naddimenzovány jsou podle dnes provedeného odečtu spotřeby i letošní zálohy. Navíc, a to pokládáme za velmi závažné, dodavatel tepla neměří objem dodaného tepla a teplé vody ze společného výměníku v našem domě zvlášť pro každý ze vchodů (450 a 451). Tedy dojde-li u sousedního vchodu k havárii na teplovodním řadu, zaplatí to oba vchody rovným dílem. To samé u dodávek tepla. Pokud jeden ze vchodů z jakéhokoliv důvodu provede úpravu na systému ústředního topení nebo zateplí dům dříve než druhý, bude doplácet na opozdilé sousedy.

Ihned v pondělí proto vstoupíme do jednání s Avia, a.s., s cílem nechat co nejdříve osadit výstupy z ohřevného systému měřiči pro každý ze vchodů, a to jak u tepla pro radiátory, tak u teplé vody. Rovněž necháme přepočítat zálohy na letošní rok, aby odpovídaly reálným odhadům. Pro ilustraci: skutečná spotřeba tepla za leden 2010 je pro celou otopnou jednotku (oba vchody) 391,8 GJ, přičemž odběrový diagram podepsaný neplatným způsobem JUDr. Jacháčkovou (v době, kdy již nebyla statutárním orgánem SVJ), je sjednán na odběr 428 GJ. Dlužno navíc dodat, že první měsíc letošního roku patřil teplotně k výrazně podprůměrným, a spotřeba by proto zákonitě měla být velmi vysoká.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.