Archiv po měsících: Únor, 2014

Lentilková malá domů

Projekt Letňanských lentilek už není jen truc akcí prosazenou jedním radním proti vůli a hlasitému odporu místních. Jak se ukazuje, je to současně nástroj pro vyvádění veřejných peněz do struktur, které jsou personálně propojené s představiteli Rady Městské části Praha 18.

Dokladem toho je předražená investiční akce psí hřiště v Malkovského ulici v ceně 300 tisíc korun. Bez ohledu na to, že Letňany mají podobných zbytečných ploch více než jiné městské části, je tato částka určená na pořízení tří prvků agility na louce přemrštěná. Zajímavější však než výše investičního záměru je osoba jejího příjemce.

Z veřejně dostupných dokumentů (zápisu ze srpnového jednání Rady ÚMČ) vyplývá, že na návrh radního Mikuleckého byla pro realizaci této „lentilky“ vybrána firma STAW Wurm s.r.o. Jediným jednatelem této firmy je podle obchodního rejstříku jistý Arnošt Wurm. Stejný Arnošt Wurm v pozici předsedy představenstva figuruje i ve společnosti PRAGA TOWER a.s., kde v tomto statutárním orgánu zasedá vedle Jana Mikuleckého. Kruh se tedy uzavírá: stavební zakázka přidělená známému, s nímž radní, který o zakázce rozhoduje, podniká jinde.

Vzhledem k úpornosti, s jakou stávající vedení letňanské radnice projekt Lentilek prosazuje, nemůže být pochyb o tom, že podobných překvapení se dočkáme ještě více…

Dokončení výtahu odsunuto kvůli stavebnímu povolení

Podle dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Eurovýtahy měla dne 24.2.2014 začít desetidenní odstávka výtahu výtahu za účelem přesunu nástupiště v nejvyšším podlaží (z mezaninu do úrovně bytů v patře). Zhotovitel nás však v pátek informoval, že stavební úřad MČ Praha 18 kvůli zásahu do nosné konstrukce budovy vyžaduje režim stavebního povolení, a neumožní dílo dokončit v rámci již vydaného Souhlasu s provedením ohlášení stavebního záměru.

Číst dále

Odečet měřičů tepla

Náhradní termín odečtu rozdělovačů topných nákladů byl stanoven na čtvrtek 6. března 2014 od 18.00 hodin. Týká se bytů č. 14, 27 a 28.

Důrazně žádáme vlastníky/uživatele těchto bytů, aby odečet v tomto termínu umožnili, jinak se vystavují sankcím podle ust. § 4 odst. 7 vyhl. č. 372/2001 Sb., kdy při neumožnění odečtu činí spotřební složka nákladů na vytápění v daném bytě 1,6 násobek průměrné hodnoty. U odečtů vodoměru jde o trojnásobek průměrné spotřební složky.

Číst dále

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.