Archiv po dnech: 24 února, 2014

Dokončení výtahu odsunuto kvůli stavebnímu povolení

Podle dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Eurovýtahy měla dne 24.2.2014 začít desetidenní odstávka výtahu výtahu za účelem přesunu nástupiště v nejvyšším podlaží (z mezaninu do úrovně bytů v patře). Zhotovitel nás však v pátek informoval, že stavební úřad MČ Praha 18 kvůli zásahu do nosné konstrukce budovy vyžaduje režim stavebního povolení, a neumožní dílo dokončit v rámci již vydaného Souhlasu s provedením ohlášení stavebního záměru.

Číst dále

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.