Archiv po dnech: 23 února, 2014

Odečet měřičů tepla

Náhradní termín odečtu rozdělovačů topných nákladů byl stanoven na čtvrtek 6. března 2014 od 18.00 hodin. Týká se bytů č. 14, 27 a 28.

Důrazně žádáme vlastníky/uživatele těchto bytů, aby odečet v tomto termínu umožnili, jinak se vystavují sankcím podle ust. § 4 odst. 7 vyhl. č. 372/2001 Sb., kdy při neumožnění odečtu činí spotřební složka nákladů na vytápění v daném bytě 1,6 násobek průměrné hodnoty. U odečtů vodoměru jde o trojnásobek průměrné spotřební složky.

Číst dále

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.