Dokončení výtahu odsunuto kvůli stavebnímu povolení

Podle dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Eurovýtahy měla dne 24.2.2014 začít desetidenní odstávka výtahu výtahu za účelem přesunu nástupiště v nejvyšším podlaží (z mezaninu do úrovně bytů v patře). Zhotovitel nás však v pátek informoval, že stavební úřad MČ Praha 18 kvůli zásahu do nosné konstrukce budovy vyžaduje režim stavebního povolení, a neumožní dílo dokončit v rámci již vydaného Souhlasu s provedením ohlášení stavebního záměru.

Jde bohužel v pořadí už o druhé posunutí termínu dokončení díla z důvodů překážek administrativního charakteru. I tentokrát je na vině subdodavatelská společnost Engineers CZ, která si nezjistila zákonné podmínky pro realizaci projektu a spokojila se s ústním vyjádřením některého z referentů místního stavebního úřadu, že stavbu lze dokončit za stávajících podmínek. Následně však toto sdělení stavební úřad údajně korigoval.

Výbor SVJ nyní jedná se zhotovitelem o dalším postupu a o sankcích, které vyplynou ze skutečnosti, že dílo nebude dokončeno včas. Vedení Eurovýtahy,  s.r.o., se omlouvá za komplikace a prosí o pochopení vzniklé situace. O novém termínu odstávky výtahu za účelem posunutí nejvyššího nástupiště vás budeme s předstihem informovat.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.