Zavedená SVJ ke změně stanov notáře nepotřebují

Vyšší soudy opět daly za pravdu právnímu názoru našeho SVJ. Tentokrát v otázce povinných náležitostí pro platnou změnu stanov. V usnesení 7 Cmo 229/2015 Vrchní soud v Praze konstatoval, že u SVJ vzniklých před 1. 1. 2014 (podle ZoVB – 72/1994 Sb.) není pro změnu stanov potřebný notářský zápis, pokud to samotné původní stanovy SVJ nepředepisují.

Protože toto průlomové rozhodnutí má, na rozdíl od obiter dictum konstatovaného názoru v 7 Cmo 79/2015, potenciál pomoci stovkám dalších společenství domáhajících se neúspěšně u rejstříkových soudů uvedení změny jejich názvu do souladu s požadavky nového občanského zákoníku, dáváme dokument tímto k dispozici ke stažení.

SVJ 450 nyní vyčká, až rejstříkový soud vázán právním názorem vrchního soudu požadovanou změnu provede, následně teprve budeme moci svolat shromáždění. Současně uplatníme po státu nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem rejstříkového soudu.

2 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o informaci. Naše SVJ vzniklé před 1.1.2014 hodlá změnit stanovy. V současných stanovách nemáme nutnost notáře při změně. Nové stanovy hodláme přizpůsobit OZ. Budeme měnit název a dále pověřeného vlastníka na předsedu SVJ. Bude tedy nutná změna v rejstříku společenství. Vztahuje se usnesení soudu i na náš případ pokud budeme současně provádět i změnu v rejstříku? Předem Vám děkuji za Vás názor.

    Máte-li původní „vzorové“ stanovy, zde byl upraven jak pověřený vlastník, tak výbor. Pokud volíte výbor, zapisuje se tato skutečnost do rejstříku SVJ. Pokud měníte stanovy, rovněž tak. Ani k jednomu z těchto úkonů není nutné předkládat k zápisu veřejnou listinu (notářský zápis), pokud tento požadavek z původních stanov nevyplýval.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.