Chov psů v paneláku má svá pravidla

Ačkoliv slušní vlastníci a nájemníci respektují zásady sousedského soužití, SVJ zaznamenalo v poslední době několik excesů, kvůli nimž připomíná základní pravidla upravená občanským zákoníkem, Stanovami SVJ a Domovním řádem.

Ve všech společných prostorách platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Grilování nebo kouření na balkonech, stejně jako na chodníku před vchodem je porušením tohoto zákazu.

Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nezpůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě (§ 2258 ObčZ).

Chov dvou a více psů v panelovém domě, tím spíše potom v bytě 2+1, je nepřiměřený poměrům a jako takový je nežádoucí. Je třeba si uvědomit, že stavba nebyla zkolaudována ani jako psí útulek, ani jako kotec. Rovněž tak není možné nechávat psy v nočních hodinách v bytě samotné bez dozoru hlasitě výt.

Dále je absolutně nepřípustné, aby se po domě pohybovala zvířata volně, bez vodítka, nebo dokonce aby byla „posílána“ samostatně (bez doprovodu) výtahem do vyšších pater.

SVJ zatím neadresně upozorňuje na to, že porušení těchto elementárních zásad sousedského soužití nebude více tolerovat. Zdokumentované případy nedodržení právních předpisů bude od 1. září 2018 důsledně řešit, a to i ve spolupráci s přestupkovou komisí Úřadu městské části Praha 18, Ligou na ochranu zvířat, příp. též negatorní žalobou.

Příloha:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.