Archiv po měsících: Květen, 2010

Našel se prstýnek

V pondělí 31.5. ráno se na podlaze v prvním patře domu našel dívčí prsten z bílého kovu. Uschován je u předsedy výboru SVJ M. Drtiny. Tam se o něj dotyčná může přihlásit.

Vyúčtování 2009 – odpovědi na nejčastější dotazy

V uplynulých dnech obdržela většina vlastníků vyúčtování záloh za r. 2009. Ty, u kterých se tak dosud nestalo, se nepodařilo kontaktovat, ani poštou obeslat. Pokud jste ještě neobdrželi vyúčtování, kontaktujte prosím některého ze členů výboru SVJ s údaji kdy a kam vám můžeme písemnost doručit.

Protože už se objevilo několik dotazů k vyúčtování, především k rozúčtování nákladů jiným způsobem (jinými poměry) než v předchozích letech, dovolte krátké vysvětlení:

Číst dále

Zadáváme k vypracování energetický audit

Předpokladem k podání žádosti o dotace z programu Zelená úsporám a Panel (na revitalizaci domu) je zpracování projektu, energetického auditu a z něj plynoucího vystavení Průkazu energetické náročnosti budovy. Na základě toho se vypočte, kolik tepelné energie se provedenými opatřeními ušetří, a od toho se odvíjí výše dotace.

Náš dům postupuje ve spolupráci se sousedními SVJ a svěřil vypracování těchto povinných projektových náležitostí společnosti Enviprojekt (stejnopis Mandátní smlouvy je ke stažení ve formátu PDF). Výbor SVJ přitom vycházel z předběžného souhlasu vlastníků s nadpolovičním podílem na společných částech domu.

Další postup se bude odvíjet od přijatých usnesení na Shromáždění vlastníků dne 14.6.2010.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek – 14.6.2010

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává Shromáždění. To se uskuteční v pondělí 14. června 2010 od 19.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. návrh na revitalizaci bytového domu za použití dotací z programů EU (Zelená úsporám, Panel,…)
  3. různé

Podklady k projednávanému programu budou přístupné na webové stránce Společenství: www.praha-9.eu a na nástěnce v přízemí domu.

Vzhledem k důležitosti projednávaného návrhu, pro jehož přijetí je zapotřebí souhlasu 75 % všech vlastníků, prosíme vlastníky, aby si vyčlenili přibližně hodinu času a na Shromáždění přišli, nebo za sebe poslali zástupce s udělenou plnou mocí.

Případné dotazy či připomínky ke Shromáždění prosím směřujte na předsedu výboru společenství, e-mail: svj@praha-9.eu.

S revitalizací domu souhlasí většina vlastníků

Koncem dubna jsme vyzvali vlastníky, aby se vyjádřili k chystané revitalizaci domu. Tento předběžný souhlas byl pro výbor SVJ vodítkem, zda zadat vypracování energetického auditu domu jako prvního předpokladu realizace projektu.

Podpisovou listinu s vyjádřením předběžného souhlasu podepsali vlastníci s 52,65 % podílem na společných částech domu, čili vlastníci s nadpoloviční většinou všech hlasů. Všem podepsaným za vyjádřený předběžný souhlas děkujeme. Zákon o vlastnictví bytů však u stavebních úprav domu vyžaduje 75 % shodu, projevenou na Shromáždění.

Z tohoto důvodu prosíme všechny vlastníky, aby se zúčastnili Shromáždění svolaného na pondělí 14. června 2010 od 19 hodin v suterénu domu (sušárna). Tentokrát Společenství váš hlas potřebuje víc než kdykoliv předtím.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.